ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลถูกให้โดย www.ThaiLit.com และถึงแม้ว่าเราจะพยายามให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง แต่เราไม่ให้คำรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือข้อมูล สินค้า บริการ หรือกราฟิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เพื่อใดๆ ก็ตาม การอ้างอิงใดๆ ถึงข้อมูลดังกล่าวจึงถือเป็นการตัดสินใจของผู้ใช้เว็บไซต์เองโดยตรง

เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมถึงการสูญเสียรายได้หรือกำไรที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการสูญเสียข้อมูลจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ www.ThaiLit.com การให้ลิงค์หรือการอ้างอิงใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าเรายินยอมหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้น ๆ

เรามุ่งมั่นที่จะให้เว็บไซต์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม www.ThaiLit.com ไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา