ฉลากยา
ฉลากยา
 

วันที่
วันที่
 
ชื่อผู้ป่วย
ชื่อผู้ป่วย
 
ชื่อยา
ชื่อยา
 
สรรพคุณ
สรรพคุณ
 
ประโยชน์
ประโยชน์
 
วิธีใช้
วิธีใช้
 
วิธีรับประทาน
วิธีรับประทาน
 
ครั้งละ
เม็ด
 
ครั้งละ
 
เม็ด
 
วันละ
ครั้ง
 
วันละ
 
ครั้ง
 
ทุก
ชั่วโมง
 
ทุก
 
ชั่วโมง
 
ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ
 
วิธีเก็บรักษา
วิธีเก็บรักษา
 
คำเตือน
คำเตือน
 
อาการข้างเคียง
อาการข้างเคียง
 
ผลิตโดย
ผลิตโดย
 
วันที่ผลิต
วันที่ผลิต
 
วันหมดอายุ
วันหมดอายุ
 

ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก 

ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก