เค่า-สู่-ระ-บบ

เค่า-สู่-ระ-บบ
ชื่อ-ผู้-ไช้


ระ-หัด-ผ่านไม่ มี บัน-ชี หฺรือ เข้า ร่วม กับ