ลิง และ กาน-อ้าง-อิง

ยิน-ดี ต้อน-รับ สู่ น่า นี้ ที่ รวบ-รวม ลิง ที่ เป็น คอล-เล็ก-ชัน สุ่ม ที่ ไม่ มี ลำ-ดับ ฉะ-เพาะ เจาะ-จง โปฺรด ซาบ ว่า-กาน ค้น-หา ข้อ-มูน ที่ เกี่ยว-ข้อง อาด ไม่-ง่าย บาง ส่วน ของ ลิง ที่ คุน พบ บน น่า นี้ อาด ไม่-ได้ รับ กาน อัพ-เดท หฺย่าง เป็น ปฺระ-จำ หฺรือ อาด จะ เป็น ข้อ-มูน ที่ ล้า-สะ-ไหฺม กะ-รุ-นา ใช้ ข้อ-มูน ด้วย คฺวาม ระ-มัด-ระ-วัง และ ระ-มัด-ระ-วัง ไน กาน ตฺรวด-สอบ คฺวาม เกี่ยว-ข้อง ของ ลิง ก่อน กาน-ไช้-งาน และ อัพ-เดด เพื่อ คฺวาม น่า-เชื่อ-ถือ ของ ข้อ-มูน ของ คุน เอง เรา หฺวัง-ว่า น่า นี้ จะ เป็น ซับ-พะ-ยา-กอน ที่ มี ปฺระ-โหฺยด สำ-หฺรับ คุน แม้-ว่า กาน-ค้น-หา ข้อ-มูน ที่ เป็น ปฺระ-โหฺยด อาด จะ มี คฺวาม ท้า-ทาย