ดาวเคราะห์

ดาวเคราะห์ 
ดาวเคราะห์
-dāo¯khrǿ
[ดาว-เคฺราะ]
 planet
Word class:Noun (n.)
Classifier:ดวง
Revision:
Context:
  • Astronomy
  • Science