สิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง
_sing_kø^sāng
[สิ่ง-ก่อ-ส้าง]
 structure ; construction
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:หลัง, แห่ง
Revision:
Context:
  • Construction
  • Royal Institute Dictionary (2011)