ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์
/san¯ya_sāt = /san¯la¯ya_sāt
[สัน-ยะ-สาด = สัน-ละ-ยะ-สาด]
 surgery
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
  • Education
  • Medicine