สารสนเทศ

สารสนเทศ 
สารสนเทศ
/sā¯ra/son^thēt = /sān/son^thēt
[สา-ระ-สน-เทด = สาน-สน-เทด]
 information