ศาสนสถาน

ศาสนสถาน 
ศาสนสถาน
_sāt_sa¯na_sa/thān = /sā_sa¯na_sa/thān
[สาด-สะ-นะ-สะ-ถาน = สา-สะ-นะ-สะ-ถาน]
 religious place
Word class:Noun (n.)
Context:
  • Religion