อาหารจีน

อาหารจีน 
อาหารจีน
-ā/hān -jīn
[อา-หาน จีน]
 Chinese food ; Chinese cuisine
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
  • Food
  • (CHN)