������������

ป้าย 
ป้าย
^pāi
[ป้าย]
 sign ; label ; banner ; poster ; signboard ; notice
Word class:Noun (n.)
Classifier:แผ่น
Revision:
Context:
  • Sociology
  • Transportation
  • Merchandise
  • Royal Institute Dictionary (2011)

Example:
 TH: ป้าย โรงแรมมีป้ายใหม่
 RO: pâay rooŋrɛɛm mii pâay mày
 EN: sign (n) The hotel has a new sign.