แมลง

แมลง 
แมลง
¯ma-laēng
[มะ-แลง]
 insect ; bug (Am.)
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Revision:
Type of:
Context:
  • Insects (entomology)
  • Environment
  • Birds (ornithology)
  • Zoology

Example:
 TH: แมลง มีแมลงอยู่ในบ้าน
 RO: malɛɛŋ mii malɛɛŋ yùu nay bâan
 EN: insect There is an insect in the house.