เลขคณิต

เลขคณิต 
เลขคณิต
^lēk¯kha¯nit
[เลก-คะ-นิด]
 arithmetic
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
  • Science
  • Education
  • Royal Institute Dictionary (2011)