เครื่องเขียน

เครื่องเขียน 
เครื่องเขียน
^khreūang /khīen
[เคฺรื่อง เขียน]
 stationery ; writing materials ; office supplies ; geometrical tools