เครื่องมือ

เครื่องมือ 
เครื่องมือ
^khreūang-meū
[เคฺรื่อง-มือ]
 tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment; device
Word class:Noun (n.)
Classifier:ชิ้น ; ชุด ; อัน
Revision:
Context:
  • Education
  • Information technology
  • Mechanics
  • Royal Institute Dictionary (2011)

Example:
 TH: เครื่องมือ จงทำตัวเองให้เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า
 RO: khrʉ̂aŋmʉʉ coŋ tham tua?eeŋ hây pen khrʉ̂aŋmʉʉ nay phráʔhàd
 EN: tool Make yourself a tool in the Lord’s hands.