อาหารเสริม

อาหารเสริม 
อาหารเสริม
-ā/hān /soēm
[อา-หาน เสิม]
 dietary supplement ; supplementary food