ขนาด

ขนาด 
ขนาด
_kha_nāt
[ขะ-หฺนาด]
 size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent
Word class:Noun (n.)
Context:
  • Astronomy
  • Climate
  • Collection
  • Economy
  • Birds (ornithology)
  • Science
  • Textiles
  • Clothing

Example:
 TH: ขนาด เอาน้ำโค้กขนาดไหน
 RO: khanàad ʔaw náam khóog khanàad nǎy
 EN: size What size Coke would you like?