แก๊ส

แก๊ส 
แก๊ส
¯kaēt = ¯kaēs
[แก๊ด = แก๊ส]
 gas
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
  • Science
  • Energy
  • Royal Institute Dictionary (2011)