วัตถุทางดาราศาสตร์

วัตถุทางดาราศาสตร์ 
วัตถุทางดาราศาสตร์
¯wat_thu -thāng -dā-rā_sāt
[วัด-ถุ ทาง ดา-รา-สาด]
 astronomical object ; celestial object
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:อัน, ดวง
Revision:
Context:
  • Astronomy
  • Science