วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
¯wit¯tha-yā_sāt
[วิด-ทะ-ยา-สาด]
 science ; exact science
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
  • Science
  • Education
  • Royal Institute Dictionary (2011)