Translation of "วันที่"

วันที่ 
วันที่ 
-wan^thī
[วัน-ที่]
 date
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
  • Calendar
Made of:Example SentencesExample:
 TH: วันที่ คุณจะเดินทางในวันที่เท่าไร
 RO: wanthîi khun càʔ dəənthaaŋ nay wanthîi thâwray
 EN: date On which date will you be traveling?