อุปกรณ์

อุปกรณ์ 
อุปกรณ์
_up_pa-køn = _u_pa-køn
[อุบ-ปะ-กอน = อุ-ปะ-กอน]
 equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device; implement ; adjunct
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
  • Royal Institute Dictionary (2011)
  • TECHNIC