Vocabulary: เสื้อผ้า (clothing)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กระโปรง       grà-bproūhng
 skirt
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
กางเกง       gaāng-gaēyng
 pants
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
กางเกงขายาว       gaāng-gaēyng kăā-yaāo
 trousers
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
กางเกงขาสั้น       gaāng-gaēyng kăā-sân
 shorts
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Tourism
กางเกงยีนส์       gaāng-gaēyng yeēn
 jeans
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
กางเกงใน       gaāng-gaēyng nai
 underpants
Noun
 • Clothing
 • Merchandise
 • Textiles
ชุดชั้นใน       chút chán-nai
 underwear
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
ชุดนอน       chút-naāwn
 pajamas
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
ชุดว่ายน้ำ       chút wâāi-náām
 swimsuit
Noun
 • Clothing
 • Merchandise
 • Product
 • Sports
 • Textiles
 • Tourism
ถุงมือ       tŭng-meū
 glove
Noun
 • Clothing
 • Merchandise
 • Textiles
 • Tourism
ถุงเท้า       tŭng-táū
 sock
Noun
 • Clothing
 • Merchandise
 • Textiles
ถุงเท้าสั้น       tŭng-táū sân
 short socks
Noun
 • Clothing
 • Textiles
ผ้าผูกคอ       pâā-pòōk-kaāw
 necktie
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
ผ้าพันคอ       pâā-pan-kaāw
 scarf
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
รองเท้า       raāwng-táū
 shoe
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
 • Tourism
รองเท้าผ้าใบ       raāwng-táū pâā-bai
 sneakers
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Sports
 • Textiles
 • Tourism
รองเท้าแตะ       raāwng-táū dtàe
 flip-flops
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Informal
 • Merchandise
 • Textiles
 • Tourism
หมวก       mùūak
 hat
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เข็มขัด       kĕm-kàt
 belt
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เชิ้ต       chéērt
 shirt
Noun
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เน็กไท       nék-tái
 necktie
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เน็คไท = เนคไท       nék-tái
 necktie
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เสื้อกันฝน       sêūa gan-fŏn
 raincoat
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เสื้อกันหนาว       sêūa-gan-năāo
 overcoat
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เสื้อคลุม       sêūa-klum
 cardigan
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เสื้อคอกลม       sêūa kaāw-glom
 crewneck shirt
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เสื้อผ้า       sêūa-pâā
 clothing
Noun
 • Clothing
 • Textiles
 • Tourism
เสื้อยืด       sêūa-yêūt
 T-shirt
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เสื้อเชิ้ต       sêūa chéērt
 shirt
Noun
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เสื้อเชิ้ตแขนยาว       sêūa-chéērt kăāen-yaāo
 long-sleeved shirt
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles
เสื้อเชิ้ตแขนสั้น       sêūa-chéērt kăāen-sân
 short-sleeved shirt
Noun
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise
 • Textiles