Vocabulary: เงินตรา (money)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
คริปโทเคอร์เรนซี       kríp-toūh-keēr-raēyn-seē
 cryptocurrency
Noun
 • Economy
 • Loanword
ค่ามัดจำ       kâā mát-zham
 deposit
Noun
 • Economy
บาท       bàāt
 baht
Noun
 • ASEAN
 • Commerce
 • Economy
 • Informal
 • Tourism
บิตคอยน์       bìt-koī
 bitcoin
Proper noun
 • Economy
เงินตรา       ngen-dtraā
 money
Noun
 • ASEAN
 • Commerce
 • Economy
เหรียญ       rĭān
 coin
Noun
 • Economy
เหรียญ       rĭān
 dollar
Noun
 • Economy
โมเนโร       moūh-naēy-roūh
 Monero
Proper noun
 • Economy