Vocabulary: อ่าว (bay)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
อ่าว       àāo
 bay
Noun
 • Geography
 • Oceanography
อ่าวจอดเรือ       àāo-zhàāwt-reūa
 harbour
 • Geology
 • Oceanography
 • Topography
อ่าวฮัดสัน       àāo hát-săn
 Hudson Bay
Proper noun
 • Geography
อ่าวเบงกอล       àāo baēyng-gaāwn
 Bay of Bengal
Proper noun
 • Geography
อ่าวเปอร์เซีย       àāo bpeēr-siā
 Persian Gulf
Proper noun
 • Geography
อ่าวเม็กซิโก       àāo mék-sí-goūh
 Gulf of Mexico
Proper noun
 • Geography
อ่าวไทย       àāo tai
 Gulf of Thailand
Proper noun
 • ASEAN
 • Climate
 • Geography
 • Tourism