Vocabulary: อาหารจีน (Chinese food)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ก๋วยเตี๋ยว = ก๊วยเตี๋ยว       gŭay-dtĭōw
 kuy teav
Noun
 • Food
 • Informal
ก๋วยเตี๋ยว       gŭay-dtĭōw
 noodles
Noun
 • Food
 • Loanword
 • Merchandise
 • Tourism
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง       gŭay-dtĭōw hâāeng
 wide rice noodles
Noun
 • Food
 • Merchandise
รังนก       rang-nók
 s nest (chinese food) ; bird
Noun
 • Food
หมูสามชั้นน้ำแดง       mŏō-săām-chán náām daāeng
 hong shao rou
อาหารจีน       aā-hăān zheēn
 Chinese food
Noun
 • Food
เกี๊ยวซ่า       gíōw-sâā
 gyoza
Noun
 • Food
 • Loanword
 • Merchandise
เต้าหู้       dtâu-hôō
 tofu
Noun
 • Food
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง       gài pàt mét má-mûūang
 cashew chicken
Noun
 • Food
 • Merchandise