Vocabulary: อาหารคาว (Thai rice side dish)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ข้าวซอย       kâāo-soī
 khao sawy
Noun
 • Food
 • Tourism
ข้าวผัด       kâāo-pàt
 fried rice
Noun
 • Food
 • Informal
 • Tourism
ต้มยำ       dtôm-yam
 Tom yum
Noun
 • Food
 • Informal
 • Merchandise
 • Tourism
ผัดซีอิ๊ว       pàt-seē-éw
 stir-fried noodles in sweet soy sauce
Noun
 • Food
ผัดผักบุ้งไฟแดง       pàt pàk-bûng fai-daāeng
 stir-fried morning glory
Noun
 • Food
ออส่วน       aāw-sùūan
 oyster omelette
Noun
 • Food
 • Tourism
อาหารคาว       aā-hăān-kaāo
 Thai rice side dish
Noun
 • Food
อาหารไทย       aā-hăān tai
 Thai food
Noun
 • ASEAN
 • Food
 • Tourism