Vocabulary: อัญมณี (gem)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
จันทรกานต์       zhan-trá-gaān
 moonstone
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Loanword
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
 • Topography
ตุ้มหู       dtûm-hŏō
 earring
Noun
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
มรกต       maāw-rá-gòt
 emerald
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Science
 • Topography
มูนสโตน       moōn-sà-dtoūhn
 moonstone
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Loanword
 • Science
 • Topography
สร้อย       sôi
 necklace
Noun
 • Fashion
 • Merchandise
หยก       yòk
 jade
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Science
 • Topography
อัญมณี       an-yá-má-neē
 gem
Noun
 • Merchandise
 • Solid
 • Topography
อัญมณีประจำเดือนเกิด       an-yá-má-neē bprà-zham-deūan gèērt
 birthstone
 • Culture
 • MYSTIC
 • MYTHO
 • Merchandise
เพชร       pét
 diamond
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Science
 • Topography
โอปอล       oūh-bpaāwn
 opal
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Science
 • Topography