Vocabulary: สี (colour)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
สี       sĕē
 colour
Noun
 • Art
 • Colors
สีชมพู       sĕē chom-poō
 pink colour
Noun
 • Colors
 • Tourism
สีดำ       sĕē-dam
 black
Noun
 • Colors
 • Tourism
สีทอง       sĕē-taāwng
 golden
Adjective
 • Colors
 • Tourism
สีน้ำตาล       sĕē náām-dtaān
 brown colour
Noun
 • Colors
 • Tourism
สีน้ำตาลแดง       sĕē-náām-dtaān daāeng
 red-brown
Noun
 • Colors
สีบรอนซ์       sĕē braāwn
 bronze-colored
Adjective
 • Colors
 • Tourism
สีฟ้า       sĕē fáā
 blue colour
Noun
 • Colors
สีม่วง       sĕē mûūang
 purple colour
Noun
 • Colors
 • Tourism
สีรุ้ง       sĕē-rúng
 rainbow
Adjective
 • Colors
สีส้ม       sĕē sôm
 orange colour
Noun
 • Colors
 • Tourism
สีเขียว       sĕē kĭōw
 green
Noun
 • Colors
สีเงิน       sĕē-ngen
 silver
Adjective
 • Colors
 • Insects (entomology)
 • Modifier
 • Tourism
สีเทา       sĕē tau
 grey colour
Noun
 • Colors
 • Tourism
สีเหลือง       sĕē lĕūang
 yellow
Noun
 • Colors
สีแดง       sĕē daāeng
 red
Noun
 • Colors
ส้ม       sôm
 orange
Adjective
 • Colors
 • Fashion
 • Insects (entomology)