Vocabulary: สถานที่ (place)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ค่ายกักกัน       kâāi-gàk-gan
 internment camp
Noun
 • Politics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ดอยสุเทพ       doī sù tâēyp
 Doi Suthep
Proper noun
 • Geography
 • Place
 • Tourism
ตลาด       dtà-làāt
 market
Noun
 • Economy
 • Food
 • Informal
 • Point of interest
ถ้ำ       tâm
 cave
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Point of interest
 • Topography
 • Tourism
ทะเล       tá-laēy
 sea
Noun
 • Climate
 • Fish
 • Geography
 • Nature
 • Oceanography
 • Topography
 • Tourism
ที่ดิน       têē-din
 land
Noun
 • Agriculture
 • Economy
 • Law
ที่ทำงาน       têē tam-ngaān
 office
Noun
 • Economy
ที่นี่       têē-nêē
 here
Adverb
 • Spacial
ที่สาธารณะ       têē săā-taā-rá-ná
 public place
Noun
น้ำตก       náām-dtòk
 waterfall
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Point of interest
 • Topography
 • Tourism
ปั๊ม       bpám
 gas station
Noun
 • Economy
 • Energy
 • Informal
 • Loanword
 • Transportation
ป่าไม้       bpàā-máī
 forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป้ายรถเมล์       bpâāi rót-maēy
 bus stop
Noun
 • Point of interest
 • Tourism
 • Transportation
พลาซ่า       plaā-sâā
 plaza
Noun
 • Economy
 • Loanword
 • Tourism
พื้นที่       péūn-têē
 district
Noun
 • Geography
ภูเขา       poō-kău
 mountain
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Nature
 • Point of interest
 • Topography
มุมถนน       mum tà-nŏn
 street corner
Noun
 • Transportation
ร้าน       ráān
 shop
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Sociology
ร้านขายยา       ráān kăāi yaā
 pharmacy
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Medicine
 • Point of interest
ร้านค้า       ráān-káā
 shop
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Point of interest
ร้านตัดผม       ráān dtàt pŏm
 barber
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Tourism
ร้านตัดเสื้อ       ráān dtàt sêūa
 tailor shop
Noun
 • Commerce
 • Fashion
 • Point of interest
 • Textiles
ร้านถ่ายรูป       ráān-tàāi-rôōp
 photo studio
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Information technology
 • Point of interest
ร้านยา       ráān yaā
 pharmacy
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Medicine
 • Point of interest
ร้านหนังสือ       ráān năng-sĕū
 bookstore
Noun
 • Commerce
 • Literature
 • Point of interest
ร้านเช่ารถ       ráān châu-rót
 car rental
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Point of interest
 • Transportation
ร้านเสริมสวย       ráān sĕērm-sŭay
 beauty salon
Noun
 • Building
 • Fashion
ร้านเสื้อผ้า       ráān sêūa-pâā
 clothing shop
Noun
 • Commerce
 • Fashion
 • Point of interest
 • Textiles
วิทยาเขต       wít-tá-yaā-kàēyt
 campus
Noun
 • Education
ศูนย์       sŏōn
 center
Noun
สตูดิโอ       sà-dtoō-dì-oūh
 studio
Noun
 • Commerce
 • Economy
สตูดิโอถ่ายภาพ       sà-dtoō-dì-oūh tàāi-pâāp
 photo studio
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Information technology
 • Point of interest
สถานกงสุล       sà-tăān-gong-sŭn
 consulate
Noun
 • Administration
 • Point of interest
 • Politics
สถานที่       sà-tăān-têē
 place
Noun
 • Geography
 • Spacial
สถานทูต       sà-tăān-tôōt
 embassy
Noun
 • Administration
 • Law
 • Point of interest
 • Politics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
สนาม       sà-năām
 ground
Noun
 • Topography
สนามบิน       sà-năām-bin
 airport
Noun
 • Building
 • Point of interest
 • TG
 • Tourism
 • Tourism
 • Transportation
สระว่ายน้ำ       sà-wâāi-náām
 swimming pool
Noun
 • Sports
 • Tourism
สวน       sŭūan
 garden
Noun
 • Architecture
 • Nature
 • Point of interest
 • Tourism
สวนผลไม้       sŭūan pŏn-lá-máī
 orchard
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Fruit
สวนสัตว์       sŭūan sàt
 zoo
Noun
 • Point of interest
 • Tourism
 • Zoology
สะพาน       sà-paān
 bridge
Noun
 • Architecture
 • Point of interest
 • Transportation
สำนักงาน       săm-nák-ngaān
 office
Noun
 • Economy
 • Profession
หมู่บ้าน       mòō-bâān
 village
Noun
 • Administration
 • Geography
 • Informal
 • Politics
 • Politics
 • Sociology
หอดูดาว       hăāw-doō-daāo
 observatory
Noun
 • Astronomy
 • Building
อะทอลล์       à-taāwn
 atoll
Noun
 • Environment
 • Geography
 • Nature
 • Topography
เกาะ       gàw
 island
Noun
 • Environment
 • Geography
 • Nature
 • Topography
 • Tourism
เทศบาลนคร       tâēyt-sà-baān ná-kaāwn
 city
Noun
 • Administration
เมือง       meūang
 city
Noun
 • Economy
 • Geography
 • Politics
 • Sociology
 • URBAN
แหลมฉบัง       lăāem-chà-bang
 Laem Chabang
Proper noun
 • Administrative area
 • Economy
 • Place
 • SHIPPING
โรงพยาบาล       roūhng pá-yaā-baān
 hospital
Noun
 • Building
 • Medicine
 • Point of interest
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
โรงเรียน       roūhng-riān
 school
Noun
 • Building
 • Education
 • Point of interest
 • Sociology
 • Tourism
โรงแรม       roūhng-raāem
 hotel
Noun
 • Building
 • Hotel
 • Point of interest
 • Tourism