Vocabulary: ร้าน (shop)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ร้าน       ráān
 shop
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Sociology
ร้านขายยา       ráān kăāi yaā
 pharmacy
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Medicine
 • Point of interest
ร้านค้า       ráān-káā
 shop
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Point of interest
ร้านซักรีด       ráān sák-rêēt
 laundromat
Noun
 • Commerce
 • Fashion
 • Hygiene
 • Textiles
ร้านตัดผม       ráān dtàt pŏm
 barber
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Tourism
ร้านตัดเสื้อ       ráān dtàt sêūa
 tailor shop
Noun
 • Commerce
 • Fashion
 • Point of interest
 • Textiles
ร้านถ่ายรูป       ráān-tàāi-rôōp
 photo studio
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Information technology
 • Point of interest
ร้านยา       ráān yaā
 pharmacy
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Medicine
 • Point of interest
ร้านหนังสือ       ráān năng-sĕū
 bookstore
Noun
 • Commerce
 • Literature
 • Point of interest
ร้านอาหารจีน       ráān-aā-hăān zheēn
 Chinese restaurant
Noun
 • Food
ร้านอาหารปิ้งย่าง       ráān aā-hăān bpîng yâāng
 grill restaurant
Noun
 • Food
 • Tourism
ร้านเช่ารถ       ráān châu-rót
 car rental
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Point of interest
 • Transportation
ร้านเสริมสวย       ráān sĕērm-sŭay
 beauty salon
Noun
 • Building
 • Fashion
ร้านเสื้อผ้า       ráān sêūa-pâā
 clothing shop
Noun
 • Commerce
 • Fashion
 • Point of interest
 • Textiles
สตูดิโอ       sà-dtoō-dì-oūh
 studio
Noun
 • Commerce
 • Economy
สตูดิโอถ่ายภาพ       sà-dtoō-dì-oūh tàāi-pâāp
 photo studio
Noun
 • Building
 • Commerce
 • Information technology
 • Point of interest