Vocabulary: ทวีป (continent)

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ทวีป  
View word details
Save to my list
tá-wêēp
 continent
Noun
  • Geography
ทวีปยุโรป  
View word details
Save to my list
tá-wêēp yú-ròūhp
 Europe
Proper noun
  • Geography
ทวีปออสเตรเลีย  
View word details
Save to my list
tá-wêēp áāwt-dtraēy-liā
 Australia
Proper noun
  • Geography
ทวีปอเมริกาเหนือ  
View word details
Save to my list
tá-wêēp à-maēy-rí-gaā nĕūa
 North America
Proper noun
  • Geography
ทวีปอเมริกาใต้  
View word details
Save to my list
tá-wêēp à-maēy-rí-gaā dtâāi
 South America
Proper noun
  • Geography
ทวีปเอเชีย  
View word details
Save to my list
tá-wêēp aēy-chiā
 Asia
Proper noun
  • Geography
ทวีปเอเซีย  
View word details
Save to my list
tá-wêēp aēy-siā
 Asia
Proper noun
  • Geography
ทวีปแอนตาร์กติกา  
View word details
Save to my list
tá-wêēp aāen-dtàāk-dtì-gaā
 Antartica
Proper noun
  • Country
  • Geography
ทวีปแอฟริกา  
View word details
Save to my list
tá-wêēp àāev-rí-gaā
 Africa
Proper noun
  • Geography