Vocabulary: ดาวเคราะห์ (planet)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ดาวพฤหัส       daāo pá-réu-hàt
 Jupiter
Proper noun
 • Astronomy
ดาวพฤหัสบดี       daāo préu-hàt-sà-baāw-deē
 Jupiter
Proper noun
 • Astronomy
ดาวพุธ       daāo pút
 Mercury
Proper noun
 • Astronomy
ดาวมฤตยู       daāo-má-réut-dtà-yoō
 Uranus
Proper noun
 • Astronomy
ดาวยูเรนัส       daāo yoō-raēy-nát
 Uranus
Noun
 • Astronomy
ดาวศุกร์       daāo sùk
 Venus
Proper noun
 • Astronomy
ดาวอังคาร       daāo ang-kaān
 Mars
Proper noun
 • Astronomy
ดาวเคราะห์       daāo-kráw
 planet
Noun
 • Astronomy
 • Science
ดาวเนปจูน       daāo nép-zhoōn
 Neptune
Proper noun
 • Astronomy
ดาวเสาร์       daāo său
 Saturn
Proper noun
 • Astronomy
โลก       lôūhk
 world
Noun
 • Astronomy
 • Geography
 • Geology
 • History
 • Nature
 • Politics
 • Sociology