Cíhuì

cānjiàn
 
 
 

Zhǔtí
Tàiyǔ yīnyì cí
Zìshù
Yǔ jìng
Túxiàng
การติดเชื้อ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
gaān-dtìt-chéūa 5
 • Yīxué
การทักทาย  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
gaān ták-taāi 9
 • Shèhuì xué
 • Wènhòu
การประชุม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
gaān bprà-chum 7
 • Fǎlǜ
 • Jīngjì
 • Shèhuì xué
การวัด  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
gaān-wát 6
 • Kēxué
การสื่อสาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
gaān-sèū-săān 5
กิจกรรม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
gìt-zhà-gam 7
ของเหลว  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kăāwng-lăīu 8
 • Kēxué
ข้อมูล  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kâāw-moōn 9
 • Fǎlǜ
 • Kēxué
 • TG
 • Xìnxī jìshù
ข้าว  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kâāo 7
 • Cānyǐn
 • Jīngjì
 • Nóngyè
 • Shāngpǐn
ความรู้  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kwaām-róō 7
ความรู้สึก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kwaām róō-sèuk 52
 • Shèhuì xué
 • Xīnlǐ xué
 • Yīxué
คำกริยา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kam grì-yaā 14
 • Yǔfǎ,
จักรราศี  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
zhàk-grà-raā-sĕē 28
 • Tiānwén
 • Zōngjiào
จังหวัด  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
zhang-wàt 78
 • Dìlǐ
 • Dōngnányà guójiā liánméng
 • Lǚyóu
 • Zhèngzhì
จำนวน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
zham-nuūan 6
 • Jīngjì
 • Kēxué
จุดทิศหลัก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
zhùt tít làk 10
 • Kōngjiān
 • Yùnshū
ชนิดของคำ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
chá-nít kăāwng kam 11
 • Yǔfǎ,
 • Yǔyán xué
ชั้นดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
chán-din 8
 • Cèhuì
 • Dìzhí
 • Nóngyè
ชาว  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
chaāo 6
 • DEMOG
 • ETHNO
 • Shèhuì xué
ชีวนิเวศ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
cheē-wá-ní-wâēyt 13
 • Huánjìng
 • Néngliàng
 • Zìrán
ช่วงชั้นดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
chûūang-chán-din 7
 • Dìzhí
 • Nóngyè
ช้อนส้อม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
cháāwn sâāwm 6
 • Cānyǐn
ดอก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
dàāwk 5
 • Huā
 • Lǚyóu
 • Zhíwù xué
ดาวฤกษ์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
daāo-rêērk 5
 • Kēxué
 • Tiānwén
ดาวเคราะห์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
daāo-kráw 10
 • Kēxué
 • Tiānwén
ดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
din 9
 • Cèhuì
 • Huánjìng
 • Zìrán
ต้นไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
dtôn-máī 14
 • Huánjìng
 • Línyè
 • Zìrán
ถนน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
tà-nŏn 7
 • TRAFFIC
 • Yùnshū
ทฤษฎี  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
trít-sà-deē 6
 • Jiàoyù
 • Kēxué
ทวีป  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
tá-wêēp 8
 • Dìlǐ
ทาง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
taāng 8
 • Kēxué
 • Zhéxué
 • Zōngjiào
ทิศทาง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
tít taāng 6
 • Dìlǐ
 • Kēxué
 • Kōngjiān
ธรณีสัณฐาน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
taāw-rá-neē săn-tăān 46
 • Cèhuì
ธัญพืช  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
tan-yá-pêūt 5
 • Nóngxué
 • Nóngyè
ธาตุ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
tâāt 14
 • Kēxué
นก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
nók 27
 • Dòngwù xué
 • Huánjìng
 • Lǚyóu
 • Niǎo lèi xué
บริษัท  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
baāw-rí-sàt 6
 • Jiànzhú wù
 • Jīngjì
ปรัชญา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bpràt-yaā 7
 • Jiàoyù
 • Zhéxué
ปลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bplaā 18
 • Cānyǐn
 • Dòngwù xué
 • Huánjìng
 • Hǎiyáng xué
 • Lǚyóu
 • Nóngxué
 • Nóngyè
 • Shāngpǐn
ปี่  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bpèē 7
 • MUSIC
 • Shāngpǐn
 • Wénhuà
ปืน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bpeūn 7
 • Jūnduì
 • Shāngpǐn
ป่าไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bpàā-máī 9
 • Cèhuì
 • Dìlǐ
 • Huánjìng
 • Línyè
 • Niǎo lèi xué
 • Zìrán
ป้าย  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bpâāi 7
 • Shèhuì xué
 • Shāngpǐn
 • Yùnshū
ผลไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pŏn-lá-máī 26
 • Cānyǐn
 • Shuǐguǒ
 • Zhíwù xué
ผัก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pàk 58
 • Cānyǐn
 • Shūcài
ผ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pâā 6
พาหนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
paā-hà-ná 20
 • Jīngjì
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
พี่น้อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pêē-náāwng 5
 • Fēi zhèngshì de
 • Jiātíng
 • Shèhuì xué
พืช  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pêūt 57
 • Huánjìng
 • Kēxué
 • Zhíwù xué
พืชดอก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pêūt-dàāwk 32
 • Zhíwù xué
พืชบก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pêūt-bòk 5
 • Zhíwù xué
พื้นที่  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
péūn-têē 18
 • Kēxué
 • Shùxué
ภาชนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
paā-chá-ná 30
 • Jīngjì
 • Shāngpǐn
ภาษาคน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
paā-săā kon 19
 • Yǔyán xué
ภูมิภาค  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
poō-mí-pâāk 15
 • Dìlǐ
มหาวิทยาลัย  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
má-hăā-wít-tá-yaā-lai 5
 • Fǎlǜ
 • Jiàoyù
 • Shèhuì xué
 • Zhèngzhì
ยา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
yaā 13
 • Shāngpǐn
 • Yīxué
ยานพาหนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
yaān-paā-hà-ná 34
 • Jīngjì
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
 • Zài jù
รถ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
rót 21
 • Lìxué
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
รสชาติ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
rót-châāt 7
 • Cānyǐn
ระบบ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
rá-bòp 8
 • Diànnǎo
 • Kēxué
 • Méitǐ
 • Néngliàng
 • Shāngyè
รัฐบาล  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
rát-tà-baān 8
 • Fǎlǜ
 • Shèhuì xué
 • Zhèngzhì
ราชอาณาจักร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
râāt-chá-aā-naā-zhàk 5
ร้าน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
ráān 15
 • Jīngjì
 • Shèhuì xué
 • Shāngyè
ฤดูกาล  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
réu-doō-gaān 6
 • Lìfǎ
วัตถุทางดาราศาสตร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
wát-tù taāng daā-raā-sàāt 24
 • Kēxué
 • Tiānwén
วัน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
wan 21
 • Dānwèi
 • Kēxué
 • Lìfǎ
วันที่  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
wan-têē 5
 • Lìfǎ
วันในสัปดาห์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
wan nai sàp-daā 8
 • Lìfǎ
วิทยาศาสตร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
wít-tá-yaā-sàāt 15
 • Jiàoyù
 • Kēxué
วิธีวิทยา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
wí-teē wít-tá-yaā 5
 • Kēxué
 • Zhéxué
ศัลยศาสตร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
săn-yá-sàāt 8
 • Jiàoyù
 • Yīxué
ศาสนสถาน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sàāt-sà-ná-sà-tăān 5
 • Zōngjiào
สถานที่  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sà-tăān-têē 52
 • Dìlǐ
 • Kōngjiān
สภาพ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sà-pâāp 5
สภาพอากาศ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sà-pâāp aā-gàāt 13
 • Qìhòu
สมาชิกในครอบครัว  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sà-maā-chík nai krâāwp-kruūa 27
 • Jiātíng
สัตว์ขาปล้อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sàt-kăā-bplâāwng 7
 • Dòngwù xué
สัตว์มีกระดูกสันหลัง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sàt 6
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sàt líāng-lôōk dûay nŏm 20
 • Bǔrǔ dòngwù
 • Dòngwù xué
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sàt líāng-lôōk dûay náām-nom 28
 • Bǔrǔ dòngwù
 • Dòngwù xué
สัตว์เลื้อยคลาน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sàt lúāi-klaān 7
 • Dòngwù xué
 • Páxíng dòngwù
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sàt mâi-meē grà-dòōk-săn-lăng 6
 • Dòngwù xué
สาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
săān 5
 • Kēxué
 • Yīxué
สารสนเทศ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
săā-rá-sŏn-tâēyt 7
สารอาหาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
săān aā-hăān 6
 • Nóngxué
 • Nóngyè
 • Tǐyù
 • Yīxué
สิ่งก่อสร้าง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sìng-gàāw-sâāng 9
 • Jiànzhú shīgōng
สี  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sĕē 16
 • Yánsè
 • Yìshù
ส่วนผสม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sùūan-pà-sŏm 5
 • Cānyǐn
หญ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
yâā 10
 • Línyè
 • Niǎo lèi xué
 • Nóngxué
 • Nóngyè
 • Zhíwù xué
หน่วย  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
nùay 15
 • Dānwèi
 • Kēxué
หน่วยวัด  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
nùay wát 5
 • Kēxué
หน่วยวัดความยาว  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
nùay wát kwaām yaāo 8
 • Kēxué
หน่วยเวลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
nùay waēy-laā 9
 • Dānwèi
 • Kēxué
 • Lìfǎ
หอมใหญ่  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
hăāwm-yài 5
 • Cānyǐn
 • Shūcài
 • Zhíwù xué
หิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
hĭn 19
 • Cèhuì
 • Gùtǐ
 • Shāngpǐn
 • Zìrán
ห้อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
hâāwng 13
 • Jiànzhú
 • Kōngjiān
 • ROOM
อวัยวะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
à-wai-yá-wá 38
 • Yīxué
อะตอม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
à-dtawm 13
 • Kēxué
อัญมณี  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
an-yá-má-neē 9
 • Cèhuì
 • Gùtǐ
 • Shāngpǐn
อาคาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-kaān 31
 • Jiànzhú
 • Jīngjì
อาชญากรรม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
àāt-yaā-gam 13
 • Fǎlǜ
 • Jǐngchá
 • Shèhuì xué
อาชีพ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-chêēp 44
 • Jiàoyù
 • Lǚyóu
 • Shèhuì xué
 • Zhuānyè
อารมณ์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-rom 10
 • Shèhuì xué
 • Xīnlǐ xué
 • Yīxué
อาวุธ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-wút 6
 • Fǎlǜ
 • Jūnduì
 • SECURIT
อาหารคาว  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-hăān-kaāo 7
 • Cānyǐn
อาหารจีน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-hăān zheēn 8
 • Cānyǐn
อาหารหลัก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-hăān làk 7
 • Cānyǐn
อาหารเสริม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-hăān sĕērm 6
 • Yīxué
อาหารเอเชีย  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-hăān aēy-chiā 5
 • Cānyǐn
อาหารไทย  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-hăān tai 34
 • Cānyǐn
 • Dōngnányà guójiā liánméng
 • Lǚyóu
อุปกรณ์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
ùp-bpà-gaāwn 11
 • TECHNIC
อ่าว  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
àāo 6
 • Dìlǐ
 • Hǎiyáng xué
เครื่อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang 61
 • Chǎnyè
 • Jīngjì
 • Lìxué
เครื่องจักร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-zhàk 7
 • Jīngjì
 • Lìxué
เครื่องดนตรี  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-don-dtreē 15
 • Wénhuà
เครื่องดื่ม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-dèūm 20
 • Cānyǐn
 • Lǚguǎn
 • Lǚyóu
 • Yǐnliào
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-dèūm aāen-gaāw-haāw 7
 • Cānyǐn
 • Yǐnliào
เครื่องมือ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-meū 56
 • Jiàoyù
 • Lìxué
 • Xìnxī jìshù
เครื่องสำอาง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-săm-aāng 9
 • Shízhuāng
 • Yīxué
เครื่องหมาย  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-măāi 8
 • Kēxué
 • Yǔfǎ,
เครื่องหมายจราจร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-măāi 7
เครื่องเขียน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang kĭān 14
 • Jiàoyù
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-chái-fai-fáā 17
 • Chǎnpǐn
 • Diàn
 • Jiā
 • Jīngjì
เงินตรา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
ngen-dtraā 7
 • Dōngnányà guójiā liánméng
 • Jīngjì
 • Shāngyè
เดือน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
deūan 27
 • Dānwèi
 • Kēxué
 • Lìfǎ
 • Lǚyóu
 • Yuè
เมล็ด  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
má-lét 6
 • Cānyǐn
 • Liàngcí
 • Nóngxué
 • Shuǐguǒ
 • Zhíwù xué
เรือ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
reūa 7
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
 • Zài jù
เลขคณิต  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
lâēyk-ká-nít 8
 • Jiàoyù
 • Kēxué
เวลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
waēy-laā 29
 • Kēxué
 • Lìfǎ
 • Lǚyóu
เวลาในแต่ละวัน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
waēy-laā nai-dtàāe-lá-wan 37
เสื้อผ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sêūa-pâā 30
 • Fúzhuāng
 • Lǚyóu
เหล้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
lâu 5
 • Cānyǐn
 • Lǚguǎn
 • Lǚyóu
 • Shāngpǐn
 • Yǐnliào
เอกสาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
àēyk-gà-săān 9
 • Fǎlǜ
 • Jiàoyù
 • Jīngjì
 • Shāngyè
 • Xíngzhèng
เอกสารราชการ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
àēyk-gà-săān-râāt-chá-gaān 5
 • Fǎlǜ
 • Xíngzhèng
เอกสารแสดงตน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
àēyk-gà-săān sà-daāeng dton 5
 • Fǎlǜ
 • Lǚyóu
แก๊ส  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
gáāet 7
 • Kēxué
 • Néngliàng
แมลง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
má-laāeng 20
 • Dòngwù xué
 • Huánjìng
 • Kūnchóng xué
 • Niǎo lèi xué
แร่  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
râāe 9
 • Chǎnyè
 • Cèhuì
 • Gùtǐ
แหล่งน้ำ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
làeng náām 8
 • Dìlǐ
 • Zìrán
โครงสร้าง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kroūhng-sâāng 10
 • Jiànzhú
 • Jiànzhú shīgōng
 • Jīngjì
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bproūh-graāem kaāwm-pew-dtêēr 5
 • Kēxué
 • Xìnxī jìshù
โรค  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
rôūhk 31
 • Yīxué
โรคติดเชื้อ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
rôūhk-dtìt-chéūa 8
 • Yīxué
โลหะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
loūh-hà 7
 • Chǎnyè
 • Kēxué
ไก่  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
gài 5
 • Cānyǐn
 • Dòngwù xué
 • Fēi zhèngshì de
 • Niǎo lèi xué
 • Nóngxué
 • Nóngyè
 • Shāngpǐn
ไม้ต้น  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
máī dtôn 5
 • Línyè
ไม้พุ่ม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
máī-pûm 11
 • Línyè
 • Nóngxué
 • Zhíwù xué
ไม้ล้มลุก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
máī-lóm-lúk 9
 • Zhíwù xué