Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
สี
สี
สี
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
สี 
สี 
/sī
[สี]
 colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment
 

2
OK
สี 
สี 
/sī
[สี]
 grind ; husk ; mill

3
OK
สี 
สี 
/sī
[สี]
 rub ; scrape ; graze

4
OK
สี 
สี 
/sī
[สี]
 rice mill
Word class:Noun (n.)
Frequency:9448
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

5
OK
สี่ 
สี่ 
_sī
[สี่]
 four ; 4
 

6
OK
เสียง 
เสียง 
/sīeng
[เสียง]
 sound ; noise ; tone
Word class:Noun (n.)
Frequency:2684
Revision:

7
OK
เสีย 
เสีย 
/sīe
[เสีย]
 deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire

8
OK
เสียง 
เสียง 
/sīeng
[เสียง]
 voice
Word class:Noun (n.)
Classifier:เสียง
Frequency:3684
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Birds (ornithology)

9
OK
เสียใจ 
เสียใจ 
/sīe-jai
[เสีย-ใจ]
 feel sorry ; regret ; grieve ; show regret
 
Word class:Verb (v.)
Frequency:4161
Revision:
Context:
 • Sociology
 • Psychology
Type of:

10
OK
ชื่อเสียง 
ชื่อเสียง 
^cheū/sīeng
[ชื่อ-เสียง]
 fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:4367
Revision:
Context:
 • Economy
 • Law

11
OK
เสีย 
เสีย 
/sīe
[เสีย]
 spend ; pay ; expend ; defray

12
OK
เสีย 
เสีย 
/sīe
[เสีย]
 waste ; use up

13
สูญเสีย 
สูญเสีย 
/sūn/sīe
[สูน-เสีย]
 miss ; lose
Word class:Verb (v.)
Frequency:4590

14
OK
เสียใจ 
เสียใจ 
/sīe-jai
[เสีย-ไจ]
 sad ; sorry ; upset
 
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:5161
Revision:
Context:
 • Sociology
 • Psychology
Type of:

15
OK
ความเสียหาย 
ความเสียหาย 
-khwām /sīe/hāi
[คฺวาม เสีย-หาย]
 damage ; injury
Word class:Noun (n.)
Frequency:5189
Revision:
Context:
 • Law

16
ความเสียหาย 
ความเสียหาย 
-khwām /sīe/hāi
[คฺวาม เสีย-หาย]
 damage ; detriment
Word class:Noun (n.)
Frequency:5189
Context:
 • Law

17
OK
เสียหาย 
เสียหาย 
/sīe/hāi
[เสีย-หาย]
 damaged ; defective; ruined ; harmed
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:5836
Revision:

18
สูญเสีย 
สูญเสีย 
/sūn/sīe
[สูน-เสีย]
 lost
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:5590

19
OK
สีแดง 
สีแดง 
/sī -daēng
[สี แดง]
 red ; red colour; red color (Am.)
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Colors
Type of:

20
OK
สีขาว 
สีขาว 
/sī /khāo
[สี ขาว]
 white colour ; white color (Am.) ; white
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Colors

21
OK
สีเทา 
สีเทา 
/sī -thao
[สี เทา]
 grey colour ; grey color (Am.) ; grey
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

22
OK
สีชมพู 
สีชมพู 
/sī -chom-phū
[สี ชม-พู]
 pink colour ; pink color (Am.) ; pink
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

23
OK
สีเขียว 
สีเขียว 
/sī /khīo
[สี เขียว]
 green
 
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Colors
Type of:

24
OK
สีเขียว 
สีเขียว 
/sī /khīo
[สี เขียว]
 green
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Colors
Type of:

25
OK
ยาสีฟัน 
ยาสีฟัน 
-yā/sī-fan
[ยา-สี-ฟัน]
 toothpaste ; dentrifice
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:หลอด (หฺลอด])
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Hygiene
 • Medicine
 • Merchandise
Type of:

26
OK
สีเหลือง 
สีเหลือง 
/sī /leūang
[สี เหฺลือง]
 yellow
 
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Modifier

27
OK
สีเหลือง 
สีเหลือง 
/sī /leūang
[สี เหฺลือง]
 yellow ; yellow color (Am.); yellow colour
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Colors
Type of:

28
OK
แปรงสีฟัน 
แปรงสีฟัน 
-praēng/sī-fan
[แปฺรง-สี-ฟัน]
 toothbrush
 

29
ทาสี 
ทาสี 
-thā/sī
[ทา-สี]
 paint ; apply colour
Word class:Verb (v.)
Frequency:6165

30
OK
สีขาว 
สีขาว 
/sī /khāo
[สี ขาว]
 white
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

31
เสียสละ 
เสียสละ 
/sīe_sa_la
[เสีย-สะ-หฺละ]
 sacrifice (something) ; give something up ; make a sacrifice
Word class:Verb (v.)
Frequency:6352

32
สีสัน 
สีสัน 
/sī/san
 colour ; color (Am.) ; coloration
Word class:Noun (n.)
Frequency:6377

33
34
สีแดง 
สีแดง 
/sī -daēng
[สี แดง]
 red
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6500
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

35
สีเทา 
สีเทา 
/sī -thao
[สี เทา]
 grey ; gray (Am.) ; dark grey
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6500
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

36
สีชมพู 
สีชมพู 
/sī -chom-phū
[สี ชม-พู]
 pink
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6500
Context:
 • Colors
 • Tourism

37
สังกะสี 
สังกะสี 
/sang_ka/sī
 zinc
Word class:Noun (n.)
Frequency:6500
Context:
 • MATERIA
 • Medicine
 • METAL
 • Science
 • Symbol

38
มีชื่อเสียง 
มีชื่อเสียง 
-mī^cheū/sīeng
[มี-ชื่อ-เสียง]
 famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

39
เสี่ยง 
เสี่ยง 
_sīeng
[เสี่ยง]
 part ; portion ; piece ; fragment ; splinter
Word class:Noun (n.)
Frequency:6508

40
เสี่ยง 
เสี่ยง 
_sīeng
[เสี่ยง]
 gamble ; risk ; chance ; brave
Word class:Verb (v.)
Frequency:6508

41
เสี่ยง 
เสี่ยง 
_sīeng
[เสี่ยง]
 risky
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6508

42
OK
สีหน้า 
สีหน้า 
/sī^nā
[สี-น่า]
 facial expression ; countenance
Word class:Noun (n.)
Frequency:6902
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Sociology
 • Psychology

43
รังสี 
รังสี 
-rang/sī
 ray
Word class:Noun (n.)
Frequency:6889
Context:
 • Science

44
ของเสีย 
ของเสีย 
/khøng/sīa
 waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement
Word class:Noun (n.)
Frequency:6921
Context:
 • Economy
 • Environment

45
OK
สีดำ 
สีดำ 
/sī-dam
[สี-ดำ]
 black ; black colour ; black color (Am.)
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

46
OK
สีส้ม 
สีส้ม 
/sī ^som
[สี ส้ม]
 orange colour ; orange color (Am.) ; orange
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

47
OK
สี่แยก 
สี่แยก 
_sī ^yaēk
[สี่ แยก]
 crossroads ; intersection ; square
 

48
OK
สีม่วง 
สีม่วง 
/sī ^mūang
[สี ม่วง]
 purple colour ; purple color (Am.) ; purple ; violet
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

49
มีเสียง 
มีเสียง 
-mī/sīeng
[มี-เสียง]
 dispute
Word class:Verb (v.)
Frequency:7103
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

50
OK
น่าเสียดาย 
น่าเสียดาย 
^nā /sīe-dāi
[น่า เสีย-ดาย]
 unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7417
Revision:

51
OK
สีดำ 
สีดำ 
/sī-dam
[สี-ดำ]
 black
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

52
สีน้ำเงิน 
สีน้ำเงิน 
/sī ¯nām-ngoen
[สี น้ำ-เงิน]
 blue colour ; blue
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500
Context:
 • Colors

53
OK
การออกเสียง 
การออกเสียง 
-kān _øk/sīeng
[กาน ออก-เสียง]
 pronunciation ; articulation

54
สี่เหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม 
_sī_līem
[สี่-เหฺลี่ยม]
 square
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7286

55
สี่เหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม 
_sī_līem
[สี่-เหฺลี่ยม]
 rectangle ; square ; quadrilateral

56
OK
ออกเสียง 
ออกเสียง 
_øk/sīeng
[ออก-เสียง]
 pronounce ; be pronounced ; voice ; sound
Word class:Verb (v.)
Frequency:7686
Revision:
Context:
 • Grammar
Type of:

57
สีส้ม 
สีส้ม 
/sī ^som
[สี ส้ม]
 orange
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7500
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

58
สีอ่อน 
สีอ่อน 
/sī _øn
 light-coloured

59
สีม่วง 
สีม่วง 
/sī ^mūang
[สี ม่วง]
 purple ; violet
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7500
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)

60
สีอ่อน 
สีอ่อน 
/sī _øn
 light colour ; light in colour

61
สังกะสี 
สังกะสี 
/sang_ka/sī
 galvanized iron ; corrugated iron
Word class:Noun (n.)
Frequency:7500
Context:
 • Informal

62
สีน้ำตาล 
สีน้ำตาล 
/sī ¯nām-tān
[สี น้ำ-ตาน]
 brown
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7500
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

63
สีน้ำเงิน 
สีน้ำเงิน 
/sī ¯nām-ngoen
[สี น้ำ-เงิน]
 blue
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7500
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

64
ระดับเสียง 
ระดับเสียง 
¯ra_dap /sīeng
[ระ-ดับ ...]
 volume level ; noise level ; loudness ; pitch
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500
Context:
 • Linguistics

65
OK
น้ำเสียง 
น้ำเสียง 
¯nām/sīeng
[น้ำ-เสียง]
 tone ; tone of voice ; tone of music ; accent ; pronunciation
Word class:Noun (n.)
Frequency:7864
Revision:
Context:
 • MUSIC
 • Royal Institute Dictionary (2011)

66
ออกเสียง 
ออกเสียง 
_øk/sīeng
[ออก-เสียง]
 vote ; vote by voice; cast a ballot ; voice one's opinion

67
OK
เสียดาย 
เสียดาย 
/sīe-dāi
[เสีย-ดาย]
 regret ; deplore; feel sorry
Word class:Verb (v.)
Frequency:8012
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Psychology
Type of:

68
OK
เสียดาย 
เสียดาย 
/sīe-dāi
[เสีย-ดาย]
 too bad
Word class:X
Frequency:8012
Revision:

69
OK
เสีย 
เสีย 
/sīe
[เสีย]
 lose; miss
Word class:Verb (v.)
Frequency:8165
Revision:

70
OK
สีฟ้า 
สีฟ้า 
/sī ¯fā
[สี ฟ้า]
 sky blue ; azure
 
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Colors

71
OK
สีฟ้า 
สีฟ้า 
/sī ¯fā
[สี ฟ้า]
 blue colour ; blue color (Am.) ; sky blue ; light blue ; blue
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Colors
Type of:

72
OK
สีทอง 
สีทอง 
/sī-thøng
[สี-ทอง]
 golden
 
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

73
OK
สีน้ำตาล 
สีน้ำตาล 
/sī ¯nām-tān
[สี น้ำ-ตาน]
 brown colour
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

74
OK
เสีย 
เสีย 
/sīe
[เสีย]
 spoiled ; broken ; broken down ; not working ; out of order ; out of action ; off ; off-line ; inoperable
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Modifier

75
OK
เสีย 
เสีย 
/sīe
[เสีย]
 rotten

76
OK
สีแก่ 
สีแก่ 
/sī_kae
[สี-แก่]
 dark colour ; dark color (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Colors

77
OK
ทำให้เสีย 
ทำให้เสีย 
-tham^hai /sīe
[ทำ-ไห้ เสีย]
 ruin spoil
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500
Revision:

78
OK
เสียมารยาท 
เสียมารยาท 
/sīe -mā¯ra^yāt
[เสีย มา-ระ-ยาด]
 misbehave ; misconduct ; having bad manners
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Sociology

79
เสียที 
เสียที 
/sīa-thī
 be tricked ; be outwitted
Word class:Verb (v.)
Frequency:8346

80
เสียที 
เสียที 
/sīa-thī
 defeated ; conquered

81
เสียที 
เสียที 
/sīa-thī
 for once ; now

82
แสงสี 
แสงสี 
/saēng/sī
 lights
Word class:Noun (n.)
Frequency:8372

83
สีตก 
สีตก 
/sī _tok
 faded ; pale
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500

84
แม่สี 
แม่สี 
^maē/sī
[แม่-สี]
 primary colour ; primary color (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500

85
โรงสี 
โรงสี 
-rōng/sī
[โรง-สี]
 mill ; grain mill
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Agriculture

86
เสียม 
เสียม 
/sīem
[เสียม]
 spade ; hoe
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Type of:
Context:
 • TOOL
 • Agriculture
 • Merchandise

87
ไอเสีย 
ไอเสีย 
-ai/sīe
[ไอ-เสีย]
 exhaust gas
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

88
แฝดสี่ 
แฝดสี่ 
_faēt_sī
 quadruplets
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

89
กะลาสี 
กะลาสี 
_ka-lā/sī
[กะ-ลา-สี]
 sailor ; crew ; seaman ; mariner
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:8500
Context:
 • Oceanography
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)

90
เม็ดสี 
เม็ดสี 
¯met/sī
 pigment
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Insects (entomology)
 • Medicine

91
สีย้อม 
สีย้อม 
/sī ¯yøm
 dye ; colorant ; dyestuff ; pigment ; stain; tincture
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500

92
ราชสีห์ 
ราชสีห์ 
^rāt¯cha/sī
[ราด-ชะ-สี]
 lion-king
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500

93
เสียดสี 
เสียดสี 
_sīet/sī
[เสียด-สี]
 graze ; rub against
Word class:Verb (v.)
Frequency:8500

94
เสียดสี 
เสียดสี 
_sīet/sī
[เสียด-สี]
 make sarcastic comments on
Word class:Verb (v.)
Frequency:8500

95
เสียดสี 
เสียดสี 
_sīet/sī
 sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500

96
ส่งเสีย 
ส่งเสีย 
_song/sīa
 support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy

97
การแยกสี 
การแยกสี 
-kān ^yaēk /sī
[กาน แยก …]
 colour separation ; color separation (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

98
การฟอกสี 
การฟอกสี 
-kān ^føk/sī
 whitening ; bleaching

99
แผ่รังสี 
แผ่รังสี 
_phaē -rang/sī
 radiate
Word class:Verb (v.)
Frequency:8500
Context:
 • Astronomy
 • Energy
 • Medicine
 • Science

100
ปลาหมูสี 
ปลาหมูสี 
-plā /mū /sī
[ปฺลา ...]
 Red Spot Emperor
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Fish

101
สีกรมท่า 
สีกรมท่า 
/sī -krom-ma^thā
 navy blue
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500

102
สายเสียง 
สายเสียง 
/sāi /sīeng
 vocal cord ; vocal folds
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

103
สีน้ำมัน 
สีน้ำมัน 
/sī¯nām-man
 oil paint

104
เสียหน้า 
เสียหน้า 
/sīe^nā
[เสีย-น่า]
 lose face ; embarrass

105
ส่อเสียด 
ส่อเสียด 
_sō_sīet
[ส่อ-เสียด]
 instigate ; incite ; create dissension ; stir up discord
Word class:Verb (v.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

106
เทปเสียง 
เทปเสียง 
¯thēp /sīeng
[... เสียง]
 audio tape
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

107
หลอดเสียง 
หลอดเสียง 
_løt/sīeng
 larynx
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

108
เปิดเสียง 
เปิดเสียง 
_poēt /sīeng
[เปิด ...]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500

109
แผ่นเสียง 
แผ่นเสียง 
_phaen/sīeng
[แผ่น-เสียง]
 gramophone record ; phonograph disk ; phonograph record ; platter

110
สีไวโอเลต 
สีไวโอเลต 
/sī
 violet
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

111
เสี้ยนไม้ 
เสี้ยนไม้ 
^sīen ¯māi
 splinter
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

112
คลื่นเสียง 
คลื่นเสียง 
^khleūn /sīeng
 sound wave ; audio wave

113
กล่องเสียง 
กล่องเสียง 
_kløng/sīeng
[กฺล่อง-เสียง]
 larynx
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

114
ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 
-khwām _sīeng
[คฺวาม เสี่ยง]
 risk ; exposure
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy

115
การสูญเสีย 
การสูญเสีย 
-kān /sūn/sīe
[กาน สูน-เสีย]
 loss ; losing
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

116
รังสีวิทยา 
รังสีวิทยา 
¯wit¯tha-yā
 radiology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

117
รังสีเอกซ์ 
รังสีเอกซ์ 
rangsī ek
[รัง-สี ...]
 x-ray
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine
 • Science

118
รังสีแกมมา 
รังสีแกมมา 
-rang/sī
[รัง-สี แกม-ม่า]
 gamma rays
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Energy
 • Science

119
ทรงสี่หน้า 
ทรงสี่หน้า 
-song _sī ^nā
 tetrahedron
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Science

120
สารกันเสีย 
สารกันเสีย 
/sān -kan /sīa
 preservative
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Food

121
เสียงคำราม 
เสียงคำราม 
/sīeng -kham-rām
 roar

122
เสียงรบกวน 
เสียงรบกวน 
/sīeng ¯rop-kūan
[เสียง …]

123
การฉายรังสี 
การฉายรังสี 
-kān /chāi -rang/sī
[กาน ...]
 irradiation

124
การแผ่รังสี 
การแผ่รังสี 
-kān_phaē-rang/sī
[กาน-แผ่-รัง-สี]
 radiation
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Astronomy
 • Energy
 • Environment
 • Medicine
 • Science

125
กระจายเสียง 
กระจายเสียง 
_kra-jāi/sīeng
[กฺระ-จาย-เสียง]
 broadcast ; transmit ; put on the air ; air ; show
Word class:Verb (v.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

126
ภาพสีน้ำมัน 
ภาพสีน้ำมัน 
^phāp /sī ¯nām-man
 oil painting
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Art

127
ประสานเสียง 
ประสานเสียง 
_pra/sān/sīeng
 harmonize

128
แรงเสียดทาน 
แรงเสียดทาน 
-raēng _sīet-thān
 friction force ; friction
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Energy
 • Science

129
เสียงสะท้อน 
เสียงสะท้อน 
/sīeng_sa¯thøn
[เสียง …]
 response ; verbal reaction ; feedback

130
เสียงสะท้อน 
เสียงสะท้อน 
/sīeng_sa¯thøn
[เสียง …]
 echo

131
สาหร่ายสีแดง 
สาหร่ายสีแดง 
/sā_rāi /sī -daēng
[สา-หฺร่าย ...]
 red algae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Plants (botany)
 • (THA)

132
ส่งเสียง 
ส่งเสียง 
_song/sīeng
 cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl

133
ส่งเสียง 
ส่งเสียง 
_song/sīeng
 sound

134
ส่งเสียง 
ส่งเสียง 
_song/sīeng
 make a noise ; be noisy

135
ได้เสีย 
ได้เสีย 
^dāi/sīe
[ได้-เสีย]
 gain and lose ; gain and spend
Word class:Verb (v.)
Frequency:8532

136
ได้เสีย 
ได้เสีย 
^dāi/sīe
[ได้-เสีย]
 have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate
Word class:Verb (v.)
Frequency:8532

137
OK
ผู้เสียหาย 
ผู้เสียหาย 
^phū ...
[ผู้-เสีย หาย]
 injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:8791
Revision:
Context:
 • Law

138
OK
เสียบ 
เสียบ 
_sīep
[เสียบ]
 insert ; slip in
Word class:Verb (v.)
Frequency:8798
Revision:
Context:
 • Mechanics

139
สีด 
สีด 
sīt
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

140
OK
ค่าเสียหาย 
ค่าเสียหาย 
^khā/sīe/hāi
[ค่า-เสีย-หาย]
 damages ; compensation
Word class:Noun (n.)
Frequency:8999
Revision:
Context:
 • Law

141
หาเสียง 
หาเสียง 
/hā/sīeng
[หา-เสียง]
 campaign ; run for an election ; electioneer ; try to get votes ; solicit votes ; woo
Word class:Verb (v.)
Frequency:8820
Context:
 • Politics
 • Royal Institute Dictionary (2011)

142
ข้อเสีย 
ข้อเสีย 
^khø/sīa
 disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points
Word class:Noun (n.)
Frequency:8832
Context:
 • Economy

143
ผลเสีย 
ผลเสีย 
/phon/sīa
 bad effect ; harmful effect ; bad result
Word class:Noun (n.)
Frequency:8914

144
เสี้ยว 
เสี้ยว 
^sīo
[เสี้ยว]
 quarter
Word class:Noun (n.)
Frequency:8998

145
เสี้ยว 
เสี้ยว 
^sīo
[เสี้ยว]
 part ; cut ; piece ; portion ; section ; segment ; fraction
Word class:Noun (n.)
Frequency:8998

146
OK
สีน้ำ 
สีน้ำ 
/sī¯nām
[สี-น้ำ]
 watercolor ; watercolour ; water color ; water colour
 
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Art
 • Education

147
OK
ตีสี่ 
ตีสี่ 
-tī _sī
[ตี สี่]
 4 AM ; four o'clock in the morning
 
Word class:loc.
Frequency:9500
Revision:

148
OK
สีเงิน 
สีเงิน 
/sī-ngoen
[สี-เงิน]
 silver
 
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:
Type of:
Context:
 • Colors
 • Tourism
 • Insects (entomology)
 • Modifier

149
OK
ยามสี่ 
ยามสี่ 
-yām _sī
[ยาม สี่]
 six o'clock in the morning ; 6 AM ; 4th guard
 
Word class:loc.
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar
 • History

150
OK
สี่ทุ่ม 
สี่ทุ่ม 
_sī ^thum
[สี่ ทุ่ม]
 10 PM ; ten o'clock at night ; 10 p.m.
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:

151
OK
บ่ายสี่ 
บ่ายสี่ 
_bāi _sī
[บ่าย สี่]
 4 PM ; four o'clock in the afternoon ; four p.m.; 4 p.m.; 4:00 p.m.; 16:00 h
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:

152
OK
สีบรอนซ์ 
สีบรอนซ์ 
/sī -brøn
[สี บฺรอน]
 bronze-colored ; the color of bronze
 
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

153
OK
บ่ายสี่โมง 
บ่ายสี่โมง 
_bāi _sī -mōng
[บ่าย สี่ โมง]
 4 PM ; four o'clock in the afternoon ; four p.m.; 4 p.m.; 4:00 p.m.; 16:00 h
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:

154
OK
เสียบปลั๊ก 
เสียบปลั๊ก 
_sīep ¯plak
[เสียบ ปฺลั๊ก]
 plug in ; put the plug in
 
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Electricity
 • Mechanics
Type of:

155
OK
สี่โมงเช้า 
สี่โมงเช้า 
_sī -mōng¯chāo
[สี่ โมง-เช้า]
 10 AM ; ten in the morning ; ten o'clock in the morning
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:

156
OK
สี่แยกไฟแดง 
สี่แยกไฟแดง 
_sī ^yaēk -fai -daēng
[สี่ แยก ไฟ แดง]
 four-way traffic light
 

157
เสี่ย 
เสี่ย 
_sīa
 Sia ; wealthy Chinese ; prosperous man
Word class:Noun (n.)
Frequency:9010

158
เสียเปรียบ 
เสียเปรียบ 
/sīe_prīep
[เสีย-เปฺรียบ]
 be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable ; be at a disadvantage ; be prejudiced (by)

159
เสียเปรียบ 
เสียเปรียบ 
/sīe_prīep
[เสีย-เปฺรียบ]
 negative
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9165

160
เสียเปรียบ 
เสียเปรียบ 
/sīa_prīep
 discriminated

161
OK
เสียง 
เสียง 
/sīeng
[เสียง]
 vote ; ballot
Word class:Noun (n.)
Classifier:เสียง
Frequency:9466
Revision:
Context:
 • Politics

162
OK
เสียง 
เสียง 
/sīeng
[เสียง]
 phoneme
Word class:Noun (n.)
Frequency:9466
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Linguistics

163
คะแนนเสียง 
คะแนนเสียง 
¯kha-naēn/sīeng
[คะ-แนน-เสียง]
 vote ; ballot
Word class:Noun (n.)
Frequency:9229
Context:
 • Law
 • Politics
 • Royal Institute Dictionary (2011)

164
กุญแจเสียง 
กุญแจเสียง 
-kun-jaē/sīeng
[กุน-แจ ...]
 clef

165
OK
เสีย 
เสีย 
/sīe
[เสีย]
 be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order

166
OK
สีสด 
สีสด 
/sī_sot
[สี-สด]
 bright coloured ; bright colored (Am.) ; fresh coloured ; fresh colored (Am.)
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Colors

167
OK
สีซอ 
สีซอ 
/sī -sø
[สี ซอ]
 play the fiddle ; fiddle ; twiddle ; play
Word class:X
Frequency:9500
Revision:

168
OK
เสีย 
เสีย 
/sīe
[เสีย]
 [particle placed after a verb or at the end of a sentence]
Word class:part.
Frequency:9500
Revision:

169
OK
เสีย 
เสีย 
/sīe
[เสีย]
 be dead; die

170
OK
เสียด 
เสียด 
_sīet
[เสียด]
 pack ; crowd ; cram ; throng
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:

171
OK
เสียด 
เสียด 
_sīet
[เสียด]
 feel a sharp pain ; pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:

172
OK
เสียบ 
เสียบ 
_sīep
[เสียบ]
 skewer ; impale ; pierce ; stab ; prick ; penetrate ; pin
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Food

173
OK
สีไม้ 
สีไม้ 
/sī¯māi
[สี-ไม้]
 colored pencil ; coloured pencil ; pencil crayon ; colouring lead ; coloured lead
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Art
 • Education

174
OK
หลายสี 
หลายสี 
/lāi /sī
[หฺลาย สี]
 multicoloured; multicolored (Am.)
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Collection

175
สิบสี่ 
สิบสี่ 
_sip _sī
 fourteen ; 14
 
Word class:Number (num.)
Frequency:9500

176
OK
สีรุ้ง 
สีรุ้ง 
/sī¯rung
[สี-รุ้ง]
 rainbow
Word class:Adjective (adj.)
Classifier:สี
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Colors
Type of:

177
OK
ชื่อเสีย 
ชื่อเสีย 
^cheū /sīe
[ชื่อ เสีย]
 bad reputation ; infamy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:

178
OK
มีหลายสี 
มีหลายสี 
-mī /lāi/sī
[มี หฺลาย-สี]
 multicoloured
Word class:X
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Colors

179
OK
เสียงสระ 
เสียงสระ 
/sīeng _sa_ra
[เสียง สะ-หฺระ]
 vowel sound
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Grammar
Type of:

180
OK
เสียเวลา 
เสียเวลา 
/sīe-wē-lā
[เสีย-เว-ลา]
 lose time ; waste time ; be a waste of time
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Economy
 • Sociology

181
OK
เสียชีวิต 
เสียชีวิต 
/sīe-chī¯wit
[เสีย-ชี-วิด]
 lose one's life; die; pass away
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Funeral
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology

182
OK
เสี่ยงทาย 
เสี่ยงทาย 
_sīeng-thāi
[เสี่ยง-ทาย]
 tell one's fortune by lots ; consult the oracles
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • MYSTIC

183
OK
เสียงสั้น 
เสียงสั้น 
/sīeng ^san
[เสียง สั้น]
 short-duration sound
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Grammar

184
OK
เสียชีวิต 
เสียชีวิต 
/sīe-chī¯wit
[เสีย-ชี-วิด]
 dead
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:

185
OK
สิวเสี้ยน 
สิวเสี้ยน 
/siu^sīen
[สิว-เสี้ยน]
 blackhead ; comedo
Word class:Noun (n.)
Classifier:เม็ด (เม็ด])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

186
OK
เสียงแหลม 
เสียงแหลม 
/sīeng /laēm = /sīeng /laem
[เสียง แหฺลม = เสียง แหฺล็ม]
 high-pitched sound; treble ; sharp sound; piercing sound ; screech

187
OK
เสียงแหลม 
เสียงแหลม 
/sīeng /laēm = /sīeng /laem
[เสียง แหฺลม = เสียง แหฺล็ม]
 high-pitched; soprano; treble
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:

188
OK
ถ่ายเสียง 
ถ่ายเสียง 
_thāi /sīeng
[ถ่าย เสียง]
 transcribe ; record
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:

189
OK
ความเสียใจ 
ความเสียใจ 
-khwām /sīe-jai
[คฺวาม เสีย-ไจ]
 sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness; woe
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Type of:
Context:
 • Psychology
 • Sociology
 • Medicine
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

190
OK
นครราชสีมา 
นครราชสีมา 
¯na-khøn ^rāt¯cha/sī-mā
[นะ-คอน ราด-ชะ-สี-มา]
 Nakhon Ratchasima
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • ASEAN
 • Geography
 • Tourism
 • Administrative area

191
OK
เสียใจด้วย 
เสียใจด้วย 
/sīe-jai ^duay
[เสีย-ไจ ด้วย]
 sorry about that
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Chat

192
OK
ความสูญเสีย 
ความสูญเสีย 
-khwām /sūn/sīe
[คฺวาม สูน-เสีย]
 loss ; waste
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Economy
 • Law

193
OK
สีน้ำตาลแดง 
สีน้ำตาลแดง 
/sī¯nām-tān -daēng
[สี-น้ำ-ตาน แดง]
 red-brown

194
OK
สีน้ำตาลแดง 
สีน้ำตาลแดง 
/sī ¯nām-tān -daēng
[สี-น้ำ-ตาน แดง]
 red-brown
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Colors
 • Modifier

195
OK
การถอดเสียง 
การถอดเสียง 
-kān_thøt/sīeng
[กาน-ถอด-เสียง]
 transcription
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Linguistics

196
มเหสี 
มเหสี 
¯ma/hē/sī
[มะ-เห-สิ]
 queen ; consort ; king's wife

197
ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ = ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ; ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ; ฮีตสิบสองครองสิบสี่ 
ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ = ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ; ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ; ฮีตสิบสองครองสิบสี่ 
Hit Sip-Song Khløng Sip-Sī ; Hit Sip-Song Khøng Sip-Sī ; Hit Sip-Song Khrøng Sip-Sī
 Hit Sip Song Khlong Sip Si festivities

198
สีดา ; อำเภอสีดา = อ.สีดา 
สีดา ; อำเภอสีดา = อ.สีดา 
Sīdā ; Amphoē Sīdā
 Sida ; Sida District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

199
สีคิ้ว ; อำเภอสีคิ้ว = อ.สีคิ้ว 
สีคิ้ว ; อำเภอสีคิ้ว = อ.สีคิ้ว 
/Sī¯khiu ; -Am-phoē /Sī¯khiu
 Sikhio ; Sikhio District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

200
สีชมพู ; อำเภอสีชมพู = อ.สีชมพู 
สีชมพู ; อำเภอสีชมพู = อ.สีชมพู 
/Sī -Chom-phū ; -Am-phoē /Sī -Chom-phū
 Si Chomphu ; Si Chomphu District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

201
เกาะสีชัง ; อำเภอเกาะสีชัง = อ.เกาะสีชัง 
เกาะสีชัง ; อำเภอเกาะสีชัง = อ.เกาะสีชัง 
_Kǿ /Sī-chang ; -Am-phoē _Kǿ /Sī-chang
[เกาะ ...]
 Ko Sichang ; Ko Sichang District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

202
ยางสีสุราช ; อำเภอยางสีสุราช = อ.ยางสีสุราช 
ยางสีสุราช ; อำเภอยางสีสุราช = อ.ยางสีสุราช 
Yāng Sīsurāt ; Amphoē Yāng Sīsurāt
[ยาง ...]
 Yang Sisurat ; Yang Sisurat District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

203
เมืองนครราชสีมา ; อำเภอเมืองนครราชสีมา = อ.เมืองนครราชสีมา 
เมืองนครราชสีมา ; อำเภอเมืองนครราชสีมา = อ.เมืองนครราชสีมา 
-Meūang ¯Na-khøn ^Rāt¯cha/sī-mā ; -Am-phoē -Meūang ¯Na-khøn ^Rāt¯cha/sī-mā
[เมือง ...]
 Mueang Nakhon Ratchasima ; Mueang Nakhon Ratchasima District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

204
สีดำ ๆ = สีดำๆ 
สีดำ ๆ = สีดำๆ 
/sī -dam-dam
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

205
เสียเถอะ ; เสียเถิด 
เสียเถอะ ; เสียเถิด 
/sīa_thoe
[เสีย-เถอะ ; เสีย-เถิด]

206
รังสีบีตา = รังสีเบตา 
รังสีบีตา = รังสีเบตา 
-rang/sī
[รัง-สี ...]
 beta rays
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

207
มีสีต่าง ๆ = มีสีต่างๆ 
มีสีต่าง ๆ = มีสีต่างๆ 
-mī /sī _tāng_tāng
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

208
เสียใจจริง ๆ = เสียใจจริงๆ 
เสียใจจริง ๆ = เสียใจจริงๆ 
/sīa-jai -jing-jing
[เสีย-ไจ ...]
 be really sorry ; be genuinely sorry

209
จังหวัดนครราชสีมา ; จ.นครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา ; จ.นครราชสีมา 
-Jang_wat ¯Na-khøn ^Rāt¯cha/sī-mā
 Nakhon Ratchasima Province
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • ASEAN
 • Geography
 • (THA)

210
จอสี 
จอสี 
jø sī
 coloured screen
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Information technology
 • TECH

211
กงสี 
กงสี 
-kong/sī
[กง-สี]
 company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Loanword
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

212
สีสม 
สีสม 
/sī /som
[สี สม]
 Actephila collinsiae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

213
สีดอ 
สีดอ 
/sī-dø
[สี-ดอ]
 male elephant with short tusks
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

214
สีลม 
สีลม 
/Sī -lom
 Silom
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (BKK)

215
สีผม 
สีผม 
/sī /phom
 colour of hair = color of hair (Am.)

216
สีตา 
สีตา 
/sī -tā
 colour of eyes

217
สีลม 
สีลม 
/sī-lom
 windmill
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

218
สีชา 
สีชา 
/sī -chā
 light brown
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

219
สีไฟ 
สีไฟ 
sīfai
 rice mill
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

220
สีมา 
สีมา 
/sī-mā
[สี-มา]
 boundary marker of a temple
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Religion
 • Royal Institute Dictionary (2011)

221
สีมอ 
สีมอ 
/sī
 grey
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

222
สูสี 
สูสี 
/sū/sī
[สู-สี]
 be about even ; be close
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

223
สูสี 
สูสี 
/sū/sī
[สู-สี]
 close ; tight
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

224
สีกา 
สีกา 
sīkā
 woman ; laywoman

225
สีโต 
สีโต 
/sī-tō
[สี-โต-ทก]
 cold water
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

226
สูสี 
สูสี 
/sū/sī
[สู-สี]
 frequent ; play footsie (with)
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

227
สีดา 
สีดา 
/Sī-dā
 Rama's lover Sita
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

228
สีฆ- 
สีฆ- 
sīkha-
[สี-คะ-]
 quickly ; swiftly
Word class:Prefix (pref.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

229
สีขน 
สีขน 
sīkhon
 Carangidae
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

230
สีสะ 
สีสะ 
/sī_sa
[สี-สะ]
 lead
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

231
สีสะ 
สีสะ 
/sī_sa
[สี-สะ]
 head
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

232
สีสา 
สีสา 
/sī/sā
[สี-สา]
 knowing
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

233
สีสอ 
สีสอ 
/sī
[สี-สอ]
 Vitex trifolia
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

234
สีต- 
สีต- 
sīt-
 cold
Word class:Prefix (pref.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

235
สีงา 
สีงา 
/sī -ngā
 ivory
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

236
ทำสี 
ทำสี 
-tham/sī
[ทำ-สี]
 to paint ; to color ; repaint
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

237
วาสี 
วาสี 
wāsī
[วา-สี]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

238
วาสี 
วาสี 
wāsī
[วา-สี]
 knife
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

239
อิสิ ; อิสี 
อิสิ ; อิสี 
_i_si ; _i/si
[อิ-สิ ; อิ-สี]
 anchorite
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Religion

240
บัดสี 
บัดสี 
_bat/sī
 shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

241
บัดสี 
บัดสี 
_bat/sī
 For shame! ; Shame on you!

242
บอดสี 
บอดสี 
_bøt/sī
 colour-blind ; color-blind (Am.)
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

243
ฟอกสี 
ฟอกสี 
^føk/sī
 bleach
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

244
จานสี 
จานสี 
-jān /sī
 palette (painter's ~)
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Art
 • Education

245
จุนสี 
จุนสี 
-jun¯na/sī
[จุน-นะ-สี]
 copper sulfate
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science

246
การสี 
การสี 
-kān /sī
 milling
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Agronomy

247
ขัดสี 
ขัดสี 
_khat/sī
 mill ; grind or crush in a mill
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

248
ขัดสี 
ขัดสี 
_khat/sī
 scrub ; rub ; scour
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

249
มือสี 
มือสี 
-meū/sī
[มือ-สี]
 handle of a rice-husking wheel
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

250
หมูสี 
หมูสี 
/mū/sī
[หฺมู-สี]
 Cocos nucifera
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

251
มังสี 
มังสี 
-mang/sī
[มัง-สี]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

252
มังสี 
มังสี 
-mang/sī
[มัง-สี]
 beautiful complexion
Word class:X
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

253
ผิดสี 
ผิดสี 
_phit/sī
 not the same group ; of an alien group/party
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

254
พ่นสี 
พ่นสี 
^phon /sī
 spray paint ; paint
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

255
รูปสี 
รูปสี 
^rūp /sī
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

256
สีอิฐ 
สีอิฐ 
/sī _it
 brick red
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Colors

257
สีนิล 
สีนิล 
/sī
 black ; black green ; blue black
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Colors

258
สีแสด 
สีแสด 
/sī _saēt
 red-orange ; reddish brown ; reddish yellow ; orange

259
สีจาง 
สีจาง 
/sī -jāng
 faded ; pale

260
สีทึบ 
สีทึบ 
/sī ¯theup
 opaque colour

261
สีผิว 
สีผิว 
/sī /phiu = /sī /phiū
 skin colour = skin color (Am.)

262
เสียว 
เสียว 
/sīo
 feel spasm ; feel a sudden pang
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

263
เสียว 
เสียว 
/sīo
 feel a thrill of fear
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

264
เสีย- 
เสีย- 
/sīa-
[เสีย]
 un- (pref.)

265
สีฟัน 
สีฟัน 
/sī -fan
 brush the teeth

266
สีชาด 
สีชาด 
/sī ^chāt
 red
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

267
สีฝัด 
สีฝัด 
/sī_fat
[สี-ฝัด]
 thresher
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

268
สีขาบ 
สีขาบ 
/sī
 dark blue colour
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

269
สีลอก 
สีลอก 
/sī
 faded
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

270
สีงาม 
สีงาม 
/sī -ngām
 beautiful complexion

271
สีปาก 
สีปาก 
/sī _pāk
 lip wax
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

272
สีซีด 
สีซีด 
/sī ^sīt
 pale
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

273
สีโศก 
สีโศก 
/sī
 chartreuse ; greenish yellow ; yellow green
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

274
สีสวย 
สีสวย 
/sī /sūay

275
เสียน 
เสียน 
sīen
 saint
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Religion

276
เสียน 
เสียน 
sīen
 wizard
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

277
สามสี 
สามสี 
/sām /sī
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

278
สีตาล 
สีตาล 
/sī -tān
 brown

279
สีตล- 
สีตล- 
sītala-
[สี-ตะ-ละ-]
 cold
Word class:Prefix (pref.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

280
สีต้น 
สีต้น 
/sī^ton
[สี-ต้น]
 monk
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

281
สีนวล 
สีนวล 
/sī -nūan
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)

282
สีนาค 
สีนาค 
/sī ^nāk
 red gold

283
สีลัต 
สีลัต 
sīlat
 silat
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • ASEAN
 • Sports

284
สีไพล 
สีไพล 
/sī -phlai
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

285
286
สีแสด 
สีแสด 
/sī _saēt
 orange ; reddish ; yellow

287
สามสี 
สามสี 
/sām/sī
[สาม-สี]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

288
สามสี 
สามสี 
/sām/sī
 Thaiphusa sirikit
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

289
สี่บท 
สี่บท 
_sī_bot
[สี่-บด]
 [Thai song]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

290
สีจัก 
สีจัก 
sījak
[สี-จัก]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

291
สีกุน 
สีกุน 
sīkun
[สี-กุน]
 Carangidae
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

292
สีสุก 
สีสุก 
sīsuk
[สี-สุก]
 Bambusa
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

293
สอดสี 
สอดสี 
_søt/sī
[สอด-สี]
Word class:X
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

294
สองสี 
สองสี 
/søng /sī
[สอง-สี]
 bicolour ; bicolor (Am.)
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

295
ถอดสี 
ถอดสี 
_thøt/sī
[ถอด-สี]
 look pale
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

296
แยกสี 
แยกสี 
^yaēk/sī
[แยก-สี]
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

297
รังสี ; รังสิ 
รังสี ; รังสิ 
-rang/sī
[รัง-สี ; รัง-สิ]
 ray ; beam of light ; radiation ; radioactivity
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Astronomy
 • Energy
 • Medicine
 • Science

298
บัณรสี 
บัณรสี 
bannarasī
[บัน-นะ-ระ-สี]
 fifteenth
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

299
ใบสีมา 
ใบสีมา 
-bai/sī-mā
[ไบ-สี-มา]
 boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

300
ใจเสีย 
ใจเสีย 
-jai/sīe
[ไจ-เสีย]
 discouraged ; disheartened ; dispirited
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

301
คชสีห์ 
คชสีห์ 
¯khot¯cha/sī
[คด-ชะ-สี]
 fabulous lion with the trunk of an elephant
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

302
โกสีย์ 
โกสีย์ 
Kōsī
[โก-สี]
 Indra
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

303
กีฬาสี 
กีฬาสี 
-kī-lā /sī
 field day

304
กวางสี 
กวางสี 
Kwāngsī
 Guangxi

305
เก็บสี 
เก็บสี 
_kep/sī
[เก็บ-สี]
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

306
หลากสี 
หลากสี 
_lāk /sī
 variegated ; multocoloured ; multicolored (Am.)
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Insects (entomology)

307
ลินสีด 
ลินสีด 
linsīt
 linseed
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

308
นกสีดำ 
นกสีดำ 
¯nok /sī -dam
 black bird
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

309
นรสีห์ 
นรสีห์ 
nørasī
[นอ-ระ-สี]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

310
ผมสีดำ 
ผมสีดำ 
/phom /sī -dam
 black hair
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

311
ป้ายสี 
ป้ายสี 
^pāi/sī
[ป้าย-สี]
 smear ; slander ; defame
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

312
ปัณรสี 
ปัณรสี 
pannarasī
[ปัน-นะ-ระ-สี]
 fifteenth
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

313
ผ่าสี่ 
ผ่าสี่ 
_phā _sī
 cut into quarters

314
พาเสีย 
พาเสีย 
-phā/sīa
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

315
รถเสีย 
รถเสีย 
¯rot /sīa
[รด ...]
 the car is dead ; the car has broken down
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

316
เสียตา 
เสียตา 
/sīe-tā
[เสีย-ตา]
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

317
เสียคน 
เสียคน 
/sīe-khon
[เสีย-คน]
 go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

318
สีข้าว 
สีข้าว 
/sī ^khāo
 husk rice
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

319
สีคล้ำ 
สีคล้ำ 
/sī ¯khlam
 dark-coloured ; dark ; dull
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Colors
 • Insects (entomology)
 • Birds (ornithology)

320
สีข้าง 
สีข้าง 
/sī^khāng
[สี-ข้าง]
 flank ; side ; rib
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology

321
สลับสี 
สลับสี 
_sa_lap /sī
[สะ-หฺลับ ...]
 alternate the colors
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

322
สลับสี 
สลับสี 
_sa_lap /sī
[สะ-หฺลับ …]
 multicolored ; various-colored ; variegated ; parti-colored
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

323
สี่สิบ 
สี่สิบ 
_sī_sip
 forty ; 40

324
สีเข้ม 
สีเข้ม 
/sī ^khem
 darkened colour ; dark
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

325
สีครีม 
สีครีม 
/sī -khrīm
 cream-coloured

326
เสียคน 
เสียคน 
/sīe-khon
[เสีย-คน]
 spoiled ; damaged ; ruined ; disgraced ; abased
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

327
สีด้าน 
สีด้าน 
/sī ^dān
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

328
สามสี่ 
สามสี่ 
/sām _sī
 a few

329
สีฝุ่น 
สีฝุ่น 
sīfun
 powder color
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

330
สีสวาด 
สีสวาด 
/sī _sa_wāt
 silver blue ; bluish grey ; goldish blue grey
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

331
สีหนาท 
สีหนาท 
sīhanāt
 battle cry
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

332
สีหราช 
สีหราช 
sīharāt
[สี-หะ-ราด]
 great lion ; king-lion
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

333
สีคราม 
สีคราม 
/sī -khrām
 indigo

334
สีผึ้ง 
สีผึ้ง 
/sī^pheung
[สี-ผึ้ง]
 lip wax
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

335
สีร้อน 
สีร้อน 
/sī ¯røn
 warm tone ; warm colour = warm color (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

336
สีตุ่น 
สีตุ่น 
/sī
 grey

337
สีเย็น 
สีเย็น 
/sī -yen
 cool tone ; cool colour = cool color (Am.) ; cold colour = cold color (Am.)

338
เสี่ยว 
เสี่ยว 
_sīo
 friend
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

339
เสียกล 
เสียกล 
/sīe-kon
[เสีย-กน]
 be outsmarted ; be outwitted ; fall into trap
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

340
สีเข้ม 
สีเข้ม 
/sī ^khem
 dark colour ; dark color (Am.) ; strong colour ; saturated colour
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

341
เสี้ยน 
เสี้ยน 
^sīen
 splinter ; thorn
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

342
สีสดใส 
สีสดใส 
/sī _sot/sai
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

343
สีคราม 
สีคราม 
/sī -khrām
 indigo ; deep blue ; aniline blue ; indigo blue

344
สีคล้ำ 
สีคล้ำ 
/sī ¯khlam
 dark colour ; dull colour

345
เสียไป 
เสียไป 
/sīa -pai
 lose
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

346
เสียผี 
เสียผี 
/sīe/phī
[เสีย-ผี]
 propitiate the spirits for noe's misconduct
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

347
สีกรุด 
สีกรุด 
sīkrut
 Pomadasys maculatum
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

348
สีลมัย 
สีลมัย 
silamai
[สี-ละ-ไม]
Word class:X
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

349
สี่เลน 
สี่เลน 
_sī -lēn
[สี่ เลน]
 four-lane

350
ที่สี่ 
ที่สี่ 
^thī _sī
 fourth
Word class:adj. num.
Frequency:9500

351
ทำเสีย 
ทำเสีย 
-tham /sīa
[ทำ ...]
 spoil ; ruin ; break
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

352
ทีวีสี 
ทีวีสี 
-thī-wī /sī

353
ตาสีฟ้ 
ตาสีฟ้ 
-tā /sī ¯fā
 blue eyes
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

354
ย้อมสี 
ย้อมสี 
¯yøm /sī
 dye ; colour ; color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

355
สี่สิบ = ๔๐ (สุรา ๔๐ ดีกรี) 
สี่สิบ = ๔๐ (สุรา ๔๐ ดีกรี) 
_sī_sip (_su-rā _sī_sip)
 sisip

356
ดินสอสี 
ดินสอสี 
-din/sø /sī
[ดิน-สอ สี]
 coloured pencil ; pastel
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Art
 • Education

357
หัวเสีย