Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
สี
สี
สี
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
สี 
สี
/sī
[สี]
 colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment
Word class:Noun (n.)
Classifier:สี
Frequency:3906
Revision:
Context:
 • Art
 • Colors

2
OK
สี 
สี
/sī
[สี]
 grind ; husk ; mill
Word class:Verb (v.)
Frequency:8823
Revision:

3
OK
สี 
สี
/sī
[สี]
 rub ; scrape ; graze
Word class:Verb (v.)
Frequency:8823
Revision:

4
OK
สี 
สี
/sī
[สี]
 rice mill
Word class:Noun (n.)
Frequency:9948
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

 
5
OK
สี่ 
สี่
_sī
[สี่]
 four ; 4
Word class:Number (num.)
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • NUM

6
OK
เสียง 
เสียง
/sīeng
[เสียง]
 sound ; noise ; tone
Word class:Noun (n.)
Frequency:2809
Revision:

7
OK
เสีย 
เสีย
/sīe
[เสีย]
 deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire
Word class:Verb (v.)
Frequency:3655
Revision:

8
OK
เสียง 
เสียง
/sīeng
[เสียง]
 voice
Word class:Noun (n.)
Classifier:เสียง
Frequency:3934
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Birds (ornithology)

9
OK
เสียใจ 
เสียใจ
/sīe-jai
[เสีย-ไจ]
 be sorry ; regret ; grieve; show regret
Word class:Verb (v.)
Frequency:4286
Revision:
Context:
 • Sociology
 • Psychology
Type of:

Example:
 TH: เสียใจ เขาเสียใจในสิ่งที่เขาพูดไปแล้ว
 RO: sǐacay kháw sǐacay nay sìŋ thîi kháw phûud pay lɛ́ɛw
 EN: regret He regretted his words.
10
OK
ชื่อเสียง 
ชื่อเสียง
^cheū/sīeng
[ชื่อ-เสียง]
 fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:4617
Revision:
Context:
 • Economy
 • Law

Example:
 TH: ชื่อเสียง เขามีชื่อเสียงทั่วโลกเพราะความรู้ของเขา
 RO: chʉ̂ʉsǐaŋ kháw mii chʉ̂ʉsǐaŋ thûa lôog phrɔ́ʔ khwaamrúu khɔ̌ɔŋ kháw
 EN: fame He is famed all over the world for his learning.
11
OK
เสีย 
เสีย
/sīe
[เสีย]
 spend ; pay ; expend ; defray
Word class:Verb (v.)
Frequency:4990
Revision:

12
OK
เสีย 
เสีย
/sīe
[เสีย]
 waste ; use up
Word class:Verb (v.)
Frequency:4990
Revision:

13
สูญเสีย 
สูญเสีย
/sūn/sīe
[สูน-เสีย]
 miss ; lose
Word class:Verb (v.)
Frequency:4840

Example:
 TH: สูญเสีย เราไม่อยากสูญเสียความรอดของเรา
 RO: sǔunsǐa raw mây yàag sǔunsǐa khwaamrɔ̂ɔd khɔ̌ɔŋ raw
 EN: lose We don’t want to lose our salvation.
14
OK
เสียใจ 
เสียใจ
/sīe-jai
[เสีย-ไจ]
 sad ; sorry ; upset
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:5411
Revision:
Context:
 • Sociology
 • Psychology
Type of:

Example:
 TH: เสียใจ เขาเสียใจในสิ่งที่เขาพูดไปแล้ว
 RO: sǐacay kháw sǐacay nay sìŋ thîi kháw phûud pay lɛ́ɛw
 EN: regret He regretted his words.
15
OK
ความเสียหาย 
ความเสียหาย
-khwām /sīe/hāi
[คฺวาม เสีย-หาย]
 damage ; injury
Word class:Noun (n.)
Frequency:5439
Revision:
Context:
 • Law

16
ความเสียหาย 
ความเสียหาย
-khwām /sīe/hāi
[คฺวาม เสีย-หาย]
 damage ; detriment
Word class:Noun (n.)
Frequency:5439
Context:
 • Law

17
OK
เสียหาย 
เสียหาย
/sīe/hāi
[เสีย-หาย]
 damaged ; defective; ruined ; harmed
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6211
Revision:

18
สูญเสีย 
สูญเสีย
/sūn/sīe
[สูน-เสีย]
 lost
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:5965

Example:
 TH: สูญเสีย เราไม่อยากสูญเสียความรอดของเรา
 RO: sǔunsǐa raw mây yàag sǔunsǐa khwaamrɔ̂ɔd khɔ̌ɔŋ raw
 EN: lose We don’t want to lose our salvation.
19
OK
สีแดง 
สีแดง
/sī -daēng
[สี แดง]
 red ; red colour; red color (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Colors
Type of:

20
OK
สีขาว 
สีขาว
/sī /khāo
[สี ขาว]
 white colour ; white color (Am.) ; white
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Colors

21
OK
สีเทา 
สีเทา
/sī -thao
[สี เทา]
 grey colour ; grey color (Am.) ; grey
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

22
OK
สีชมพู 
สีชมพู
/sī -chom-phū
[สี ชม-พู]
 pink colour ; pink color (Am.) ; pink
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

23
OK
สีเขียว 
สีเขียว
/sī /khīo
[สี เขียว]
 green colour ; green color (Am.) ; green
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Colors
Type of:

24
OK
ยาสีฟัน 
ยาสีฟัน
-yā/sī-fan
[ยา-สี-ฟัน]
 toothpaste ; dentrifice
Word class:Noun (n.)
Classifier:หลอด
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Hygiene
 • Medicine
 • Merchandise
Type of:

25
OK
สีเหลือง 
สีเหลือง
/sī /leūang
[สี เหฺลือง]
 yellow
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Colors
 • MODIF

26
OK
สีเหลือง 
สีเหลือง
/sī /leūang
[สี เหฺลือง]
 yellow ; yellow color (Am.); yellow colour
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Colors
Type of:

27
OK
แปรงสีฟัน 
แปรงสีฟัน
-praēng/sī-fan
[แปฺรง-สี-ฟัน]
 toothbrush
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:อัน ; ด้าม
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Hygiene
 • Medicine
 • Merchandise

28
OK
สีขาว 
สีขาว
/sī /khāo
[สี ขาว]
 white
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

29
ทาสี 
ทาสี
-thā/sī
[ทา-สี]
 paint ; apply colour
Word class:Verb (v.)
Frequency:6415

30
สีแดง 
สีแดง
/sī -daēng
[สี แดง]
 red
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6625
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

31
สีเทา 
สีเทา
/sī -thao
[สี เทา]
 grey ; gray (Am.) ; dark grey
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6625
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

32
สีชมพู 
สีชมพู
/sī -chom-phū
[สี ชม-พู]
 pink
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6625
Context:
 • Colors
 • Tourism

33
สีเขียว 
สีเขียว
/sī /khīo
[สี เขียว]
 green
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6625
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

34
สังกะสี 
สังกะสี
/sang_ka/sī
 zinc
Word class:Noun (n.)
Frequency:6625
Context:
 • MATERIA
 • Medicine
 • METAL
 • Science
 • Symbol

35
มีชื่อเสียง 
มีชื่อเสียง
-mī^cheū/sīeng
[มี-ชื่อ-เสียง]
 famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6625
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

Example:
 TH: มีชื่อเสียง เขาเป็นผู้พูดที่มีชื่อเสียง
 RO: miichʉ̂ʉsǐaŋ kháw pen phûuphûud thîi miichʉ̂ʉsǐaŋ
 EN: distinguished He is a distinguished speaker.
36
เสียสละ 
เสียสละ
/sīe_sa_la
[เสีย-สะ-หฺละ]
 sacrifice (something) ; give something up ; make a sacrifice
Word class:Verb (v.)
Frequency:6727

Example:
 TH: เสียสละ การเสียสละนำพรมา
 RO: sǐasalàʔ kaansǐasalàʔ nam phɔɔn maa
 EN: sacrifice Sacrifice brings blessings.
37
สีสัน 
สีสัน
/sī/san
 colour ; color (Am.) ; coloration
Word class:Noun (n.)
Frequency:6752

38
เสียก่อน 
เสียก่อน
/sīa_køn
Word class:X
Frequency:6923

39
เสี่ยง 
เสี่ยง
_sīeng
[เสี่ยง]
 part ; portion ; piece ; fragment ; splinter
Word class:Noun (n.)
Frequency:7008

40
เสี่ยง 
เสี่ยง
_sīeng
[เสี่ยง]
 gamble ; risk ; chance ; brave
Word class:Verb (v.)
Frequency:7008

41
เสี่ยง 
เสี่ยง
_sīeng
[เสี่ยง]
 risky
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7008

42
OK
สีหน้า 
สีหน้า
/sī^nā
[สี-น่า]
 facial expression ; countenance
Word class:Noun (n.)
Frequency:7277
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Sociology
 • Psychology

Example:
 TH: สีหน้า เขามีสีหน้าที่เศร้าโศก
 RO: sǐinâa kháw mii sǐinâa thîi sâawsòog
 EN: facial expression He has a sad facial expression.
43
ของเสีย 
ของเสีย
/khøng/sīa
 waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement
Word class:Noun (n.)
Frequency:7171
Context:
 • Economy
 • Environment

44
OK
สีดำ 
สีดำ
/sī-dam
[สี-ดำ]
 black ; black colour ; black color (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

45
OK
สีส้ม 
สีส้ม
/sī ^som
[สี ส้ม]
 orange colour ; orange color (Am.) ; orange
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

46
OK
สี่แยก 
สี่แยก
_sī ^yaēk
[สี่ แยก]
 crossroads ; intersection ; square
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:แยก, แห่ง
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • TRAFFIC
 • Transportation

47
OK
สีม่วง 
สีม่วง
/sī ^mūang
[สี ม่วง]
 purple colour ; purple color (Am.) ; purple ; violet
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

48
รังสี 
รังสี
-rang/sī
 ray
Word class:Noun (n.)
Frequency:7264
Context:
 • Science

49
OK
สีดำ 
สีดำ
/sī-dam
[สี-ดำ]
 black
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

50
สีน้ำเงิน 
สีน้ำเงิน
/sī ¯nām-ngoen
[สี น้ำ-เงิน]
 blue colour ; blue
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Context:
 • Colors

51
OK
น่าเสียดาย 
น่าเสียดาย
^nā /sīe-dāi
[น่า เสีย-ดาย]
 unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7792
Revision:

52
มีเสียง 
มีเสียง
-mī/sīeng
[มี-เสียง]
 dispute
Word class:Verb (v.)
Frequency:7603
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

53
สี่เหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม
_sī_līem
[สี่-เหฺลี่ยม]
 square
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7661

54
สี่เหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม
_sī_līem
[สี่-เหฺลี่ยม]
 rectangle ; square ; quadrilateral
Word class:Noun (n.)
Frequency:7661

55
สีส้ม 
สีส้ม
/sī ^som
[สี ส้ม]
 orange
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7750
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

56
สีอ่อน 
สีอ่อน
/sī _øn
 light-coloured
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7750
Context:
 • Colors

57
สีม่วง 
สีม่วง
/sī ^mūang
[สี ม่วง]
 purple ; violet
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7750
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)

58
สีอ่อน 
สีอ่อน
/sī _øn
 light colour ; light in colour
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750

59
สังกะสี 
สังกะสี
/sang_ka/sī
 galvanized iron ; corrugated iron
Word class:Noun (n.)
Frequency:7750
Context:
 • Informal

60
สีน้ำตาล 
สีน้ำตาล
/sī ¯nām-tān
[สี น้ำ-ตาน]
 brown
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7750
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

61
สีน้ำเงิน 
สีน้ำเงิน
/sī ¯nām-ngoen
[สี น้ำ-เงิน]
 blue
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7750
Context:
 • Colors
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

62
ระดับเสียง 
ระดับเสียง
¯ra_dap /sīeng
[ระ-ดับ ...]
 volume level ; noise level ; loudness ; pitch
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Context:
 • Linguistics

63
การออกเสียง 
การออกเสียง
-kān _øk/sīeng
[กาน ออก-เสียง]
 pronunciation ; articulation
Word class:Noun (n.)
Classifier:ครั้ง
Frequency:7750

64
OK
น้ำเสียง 
น้ำเสียง
¯nām/sīeng
[น้ำ-เสียง]
 tone ; tone of voice ; tone of music ; accent ; pronunciation
Word class:Noun (n.)
Frequency:8364
Revision:
Context:
 • MUSIC
 • Royal Institute Dictionary (2011)

65
ออกเสียง 
ออกเสียง
_øk/sīeng
[ออก-เสียง]
 vote ; vote by voice; cast a ballot ; voice one's opinion
Word class:Verb (v.)
Frequency:8186

66
ออกเสียง 
ออกเสียง
_øk/sīeng
[ออก-เสียง]
 pronounce ; be pronounced ; voice ; sound
Word class:Verb (v.)
Frequency:8186
Context:
 • Grammar

67
OK
เสียดาย 
เสียดาย
/sīe-dāi
[เสีย-ดาย]
 regret ; deplore; feel sorry
Word class:Verb (v.)
Frequency:8512
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Psychology
Type of:

68
OK
เสียดาย 
เสียดาย
/sīe-dāi
[เสีย-ดาย]
 too bad
Word class:X
Frequency:8512
Revision:

69
OK
สีฟ้า 
สีฟ้า
/sī ¯fā
[สี ฟ้า]
 sky blue ; azure
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Colors

70
OK
สีฟ้า 
สีฟ้า
/sī ¯fā
[สี ฟ้า]
 blue colour ; blue color (Am.) ; sky blue ; light blue ; blue
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Colors
Type of:

71
OK
สีทอง 
สีทอง
/sī-thøng
[สี-ทอง]
 golden
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

72
OK
สีน้ำตาล 
สีน้ำตาล
/sī ¯nām-tān
[สี น้ำ-ตาน]
 brown colour
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

73
OK
เสีย 
เสีย
/sīe
[เสีย]
 lose; miss
Word class:Verb (v.)
Frequency:8665
Revision:

74
OK
เสีย 
เสีย
/sīe
[เสีย]
 spoiled ; broken ; broken down ; not working ; out of order ; out of action ; off ; off-line ; inoperable
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • MODIF

75
OK
เสีย 
เสีย
/sīe
[เสีย]
 rotten
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875
Revision:

76
OK
สีแก่ 
สีแก่
/sī_kae
[สี-แก่]
 dark colour ; dark color (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Colors

77
OK
ทำให้เสีย 
ทำให้เสีย
-tham^hai /sīe
[ทำ-ไห้ เสีย]
 ruin spoil
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875
Revision:

Example:
 TH: ทำให้เสีย คุณทำให้ชื่อเสียงของเขาเสียไป
 RO: thamhâysǐa khun thamhây chʉ̂ʉ sǐaŋ khɔ̌ɔŋ kháw sǐa pay
 EN: defile You have defiled his name.
78
OK
เสียมารยาท 
เสียมารยาท
/sīe -mā¯ra^yāt
[เสีย มา-ระ-ยาด]
 misbehave ; misconduct ; having bad manners
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Sociology

Example:
 TH: เสียมารยาท การวางเท้าบนโตะถือว่าเป็นการเสียมารยาท
 RO: sǐamaarayâad kaanwaaŋtháaw bon tóʔ thʉ̌ʉ wâa pen kaansǐamaarayâad
 EN: ill-mannered Putting your feet on the table is ill-mannered.
79
เสียที 
เสียที
/sīa-thī
 be tricked ; be outwitted
Word class:Verb (v.)
Frequency:8846

80
เสียที 
เสียที
/sīa-thī
 defeated ; conquered
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8846

81
เสียที 
เสียที
/sīa-thī
 for once ; now
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8846

82
แสงสี 
แสงสี
/saēng/sī
 lights
Word class:Noun (n.)
Frequency:8872

83
สีตก 
สีตก
/sī _tok
 faded ; pale
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875

84
แม่สี 
แม่สี
^maē/sī
[แม่-สี]
 primary colour ; primary color (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

85
โรงสี 
โรงสี
-rōng/sī
[โรง-สี]
 mill ; grain mill
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Agriculture

86
เสียม 
เสียม
/sīem
[เสียม]
 spade ; hoe
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Type of:
Context:
 • TOOL
 • Agriculture
 • Merchandise

87
ไอเสีย 
ไอเสีย
-ai/sīe
[ไอ-เสีย]
 exhaust gas
Word class:Noun (n.)
Classifier:
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

88
แฝดสี่ 
แฝดสี่
_faēt_sī
 quadruplets
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

89
กะลาสี 
กะลาสี
_ka-lā/sī
[กะ-ลา-สี]
 sailor ; crew ; seaman ; mariner
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:8875
Context:
 • Oceanography
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)

90
เม็ดสี 
เม็ดสี
¯met/sī
 pigment
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Insects (entomology)
 • Medicine

91
สีย้อม 
สีย้อม
/sī ¯yøm
 dye ; colorant ; dyestuff ; pigment ; stain; tincture
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

92
ราชสีห์ 
ราชสีห์
^rāt¯cha/sī
[ราด-ชะ-สี]
 lion-king
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

93
เสียดสี 
เสียดสี
_sīet/sī
[เสียด-สี]
 graze ; rub against
Word class:Verb (v.)
Frequency:8875

94
เสียดสี 
เสียดสี
_sīet/sī
[เสียด-สี]
 make sarcastic comments on
Word class:Verb (v.)
Frequency:8875

95
เสียดสี 
เสียดสี
_sīet/sī
 sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875

96
ส่งเสีย 
ส่งเสีย
_song/sīa
 support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy

Example:
 TH: ส่งเสีย เขาส่งเสียผมเรียนหนังสือจนจบ
 RO: sòŋsǐa kháw sòŋsǐa phǒm rian naŋsʉ̌ʉ con còb
 EN: provide for He provided for me until I finished school.
97
การแยกสี 
การแยกสี
-kān ^yaēk /sī
[กาน แยก …]
 colour separation ; color separation (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

98
การฟอกสี 
การฟอกสี
-kān ^føk/sī
 whitening ; bleaching
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

99
แผ่รังสี 
แผ่รังสี
_phaē -rang/sī
 radiate
Word class:Verb (v.)
Frequency:8875
Context:
 • Astronomy
 • Energy
 • Medicine
 • Science

100
ปลาหมูสี 
ปลาหมูสี
-plā /mū /sī
[ปฺลา ...]
 Red Spot Emperor
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Fish

101
สีกรมท่า 
สีกรมท่า
/sī -krom-ma^thā
 navy blue
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875

102
สายเสียง 
สายเสียง
/sāi /sīeng
 vocal cord ; vocal folds
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

103
สีน้ำมัน 
สีน้ำมัน
/sī¯nām-man
 oil paint
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

104
เสียหน้า 
เสียหน้า
/sīe^nā
[เสีย-น่า]
 lose face ; embarrass
Word class:Verb (v.)
Frequency:8875

105
ส่อเสียด 
ส่อเสียด
_sō_sīet
[ส่อ-เสียด]
 instigate ; incite ; create dissension ; stir up discord
Word class:Verb (v.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

106
เทปเสียง 
เทปเสียง
¯thēp /sīeng
[... เสียง]
 audio tape
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

107
หลอดเสียง 
หลอดเสียง
_løt/sīeng
 larynx
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

108
เปิดเสียง 
เปิดเสียง
_poēt /sīeng
[เปิด ...]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875

109
แผ่นเสียง 
แผ่นเสียง
_phaen/sīeng
[แผ่น-เสียง]
 gramophone record ; phonograph disk ; phonograph record ; platter
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:แผ่น
Frequency:8875

110
สีไวโอเลต 
สีไวโอเลต
/sī
 violet
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

111
เสี้ยนไม้ 
เสี้ยนไม้
^sīen ¯māi
 splinter
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

112
คลื่นเสียง 
คลื่นเสียง
^khleūn /sīeng
 sound wave ; audio wave
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Science

113
กล่องเสียง 
กล่องเสียง
_kløng/sīeng
[กฺล่อง-เสียง]
 larynx
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

114
ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง
-khwām _sīeng
[คฺวาม เสี่ยง]
 risk ; exposure
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy

115
การสูญเสีย 
การสูญเสีย
-kān /sūn/sīe
[กาน สูน-เสีย]
 loss ; losing
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

116
รังสีวิทยา 
รังสีวิทยา
¯wit¯tha-yā
 radiology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

117
รังสีเอกซ์ 
รังสีเอกซ์
rangsī ek
[รัง-สี ...]
 x-ray
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Science

118
รังสีแกมมา 
รังสีแกมมา
-rang/sī
[รัง-สี แกม-ม่า]
 gamma rays
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Energy
 • Science

119
ทรงสี่หน้า 
ทรงสี่หน้า
-song _sī ^nā
 tetrahedron
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Science

120
สารกันเสีย 
สารกันเสีย
/sān -kan /sīa
 preservative
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Food

121
เสียงคำราม 
เสียงคำราม
/sīeng -kham-rām
 roar
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

122
เสียงรบกวน 
เสียงรบกวน
/sīeng ¯rop-kūan
[เสียง …]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

123
การฉายรังสี 
การฉายรังสี
-kān /chāi -rang/sī
[กาน ...]
 irradiation
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

124
การแผ่รังสี 
การแผ่รังสี
-kān_phaē-rang/sī
[กาน-แผ่-รัง-สี]
 radiation
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Astronomy
 • Energy
 • Environment
 • Medicine
 • Science

125
กระจายเสียง 
กระจายเสียง
_kra-jāi/sīeng
[กฺระ-จาย-เสียง]
 broadcast ; transmit ; put on the air ; air ; show
Word class:Verb (v.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

Example:
 TH: กระจายเสียง เราชอบฟังการกระจายเสียงในวันเสาร์ตอนเย็น
 RO: kracaay sǐaŋ raw chɔ̂ɔb faŋ kaankracaay sǐaŋ nay wansǎw tɔɔn yen
 EN: broadcast We like to listen to the radio broadcast Saturday nights.
126
ภาพสีน้ำมัน 
ภาพสีน้ำมัน
^phāp /sī ¯nām-man
 oil painting
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Art

127
ประสานเสียง 
ประสานเสียง
_pra/sān/sīeng
 harmonize
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875

128
แรงเสียดทาน 
แรงเสียดทาน
-raēng _sīet-thān
 friction force ; friction
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Energy
 • Science

129
เสียงสะท้อน 
เสียงสะท้อน
/sīeng_sa¯thøn
[เสียง …]
 response ; verbal reaction ; feedback
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

Example:
 TH: เสียงสะท้อน กำแพงส่งเสียงสะท้อนกลับมา
 RO: sǐaŋsathɔ́ɔn kamphɛɛŋ sòŋ sǐaŋsathɔ́ɔn klàb maa
 EN: echo The walls echoed the sound.
130
เสียงสะท้อน 
เสียงสะท้อน
/sīeng_sa¯thøn
[เสียง …]
 echo
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

Example:
 TH: เสียงสะท้อน กำแพงส่งเสียงสะท้อนกลับมา
 RO: sǐaŋsathɔ́ɔn kamphɛɛŋ sòŋ sǐaŋsathɔ́ɔn klàb maa
 EN: echo The walls echoed the sound.
131
สาหร่ายสีแดง 
สาหร่ายสีแดง
/sā_rāi /sī -daēng
[สา-หฺร่าย ...]
 red algae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Plants (botany)
 • (THA)

132
ส่งเสียง 
ส่งเสียง
_song/sīeng
 cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl
Word class:Verb (v.)
Frequency:9030

133
ส่งเสียง 
ส่งเสียง
_song/sīeng
 sound
Word class:Verb (v.)
Frequency:9030

134
ส่งเสียง 
ส่งเสียง
_song/sīeng
 make a noise ; be noisy
Word class:Verb (v.)
Frequency:9030

135
ได้เสีย 
ได้เสีย
^dāi/sīe
[ได้-เสีย]
 gain and lose ; gain and spend
Word class:Verb (v.)
Frequency:9032

136
ได้เสีย 
ได้เสีย
^dāi/sīe
[ได้-เสีย]
 have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate
Word class:Verb (v.)
Frequency:9032

137
OK
ผู้เสียหาย 
ผู้เสียหาย
^phū ...
[ผู้-เสีย หาย]
 injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คน
Frequency:9291
Revision:
Context:
 • Law

138
OK
เสียบ 
เสียบ
_sīep
[เสียบ]
 insert ; slip in
Word class:Verb (v.)
Frequency:9298
Revision:
Context:
 • Mechanics

139
OK
ค่าเสียหาย 
ค่าเสียหาย
^khā/sīe/hāi
[ค่า-เสีย-หาย]
 damages ; compensation
Word class:Noun (n.)
Frequency:9499
Revision:
Context:
 • Law

140
หาเสียง 
หาเสียง
/hā/sīeng
[หา-เสียง]
 campaign ; run for an election ; electioneer ; try to get votes ; solicit votes ; woo
Word class:Verb (v.)
Frequency:9320
Context:
 • Politics
 • Royal Institute Dictionary (2011)

141
ข้อเสีย 
ข้อเสีย
^khø/sīa
 disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points
Word class:Noun (n.)
Frequency:9332
Context:
 • Economy

142
ผลเสีย 
ผลเสีย
/phon/sīa
 bad effect ; harmful effect ; bad result
Word class:Noun (n.)
Frequency:9414

143
เสี้ยว 
เสี้ยว
^sīo
[เสี้ยว]
 quarter
Word class:Noun (n.)
Frequency:9498

144
เสี้ยว 
เสี้ยว
^sīo
[เสี้ยว]
 part ; cut ; piece ; portion ; section ; segment ; fraction
Word class:Noun (n.)
Frequency:9498

145
OK
สีน้ำ 
สีน้ำ
/sī¯nām
[สี-น้ำ]
 watercolor ; watercolour ; water color ; water colour
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Art
 • Education

146
OK
ตีสี่ 
ตีสี่
-tī _sī
[ตี สี่]
 4 AM ; four o'clock in the morning
Word class:loc.
Revision:

147
OK
สีเงิน 
สีเงิน
/sī-ngoen
[สี-เงิน]
 silver
Word class:Adjective (adj.)
Revision:
Type of:
Context:
 • Colors
 • Tourism
 • Insects (entomology)
 • MODIF

148
OK
ยามสี่ 
ยามสี่
-yām _sī
[ยาม สี่]
 six o'clock in the morning ; 6 AM ; 4th guard
Word class:loc.
Revision:
Context:
 • Calendar
 • History

149
OK
สี่ทุ่ม 
สี่ทุ่ม
_sī ^thum
[สี่ ทุ่ม]
 10 PM ; ten o'clock at night ; 10 p.m.
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

150
OK
บ่ายสี่ 
บ่ายสี่
_bāi _sī
[บ่าย สี่]
 4 PM ; four o'clock in the afternoon ; four p.m.; 4 p.m.; 4:00 p.m.; 16:00 h
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

151
OK
สีบรอนซ์ 
สีบรอนซ์
/sī -brøn
[สี บฺรอน]
 bronze-colored ; the color of bronze
Word class:Adjective (adj.)
Revision:
Context:
 • Colors
 • Tourism
Type of:

152
OK
บ่ายสี่โมง 
บ่ายสี่โมง
_bāi _sī -mōng
[บ่าย สี่ โมง]
 4 PM ; four o'clock in the afternoon ; four p.m.; 4 p.m.; 4:00 p.m.; 16:00 h
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

153
OK
เสียบปลั๊ก 
เสียบปลั๊ก
_sīep ¯plak
[เสียบ ปฺลั๊ก]
 plug in ; put the plug in
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Electricity
 • Mechanics

154
OK
สี่โมงเช้า 
สี่โมงเช้า
_sī -mōng¯chāo
[สี่ โมง-เช้า]
 10 AM ; ten in the morning ; ten o'clock in the morning
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

155
OK
สี่แยกไฟแดง 
สี่แยกไฟแดง
_sī ^yaēk -fai -daēng
[สี่ แยก ไฟ แดง]
 four-way traffic light
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:แยก, แห่ง
Revision:
Context:
 • TRAFFIC
 • Transportation

156
เสี่ย 
เสี่ย
_sīa
 Sia ; wealthy Chinese ; prosperous man
Word class:Noun (n.)
Frequency:9510

157
เสียเปรียบ 
เสียเปรียบ
/sīe_prīep
[เสีย-เปฺรียบ]
 be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable ; be at a disadvantage ; be prejudiced (by)
Word class:Verb (v.)
Frequency:9665

158
เสียเปรียบ 
เสียเปรียบ
/sīe_prīep
[เสีย-เปฺรียบ]
 negative
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9665

159
เสียเปรียบ 
เสียเปรียบ
/sīa_prīep
 discriminated
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9665

160
OK
เสียง 
เสียง
/sīeng
[เสียง]
 vote ; ballot
Word class:Noun (n.)
Classifier:เสียง
Frequency:9966
Revision:
Context:
 • Politics

161
OK
เสียง 
เสียง
/sīeng
[เสียง]
 phoneme
Word class:Noun (n.)
Frequency:9966
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Linguistics

162
คะแนนเสียง 
คะแนนเสียง
¯kha-naēn/sīeng
[คะ-แนน-เสียง]
 vote ; ballot
Word class:Noun (n.)
Frequency:9729
Context:
 • Law
 • Politics
 • Royal Institute Dictionary (2011)

163
กุญแจเสียง 
กุญแจเสียง
-kun-jaē/sīeng
[กุน-แจ ...]
 clef
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตาราง
Frequency:9741

164
OK
เสีย 
เสีย
/sīe
[เสีย]
 be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order
Word class:Verb (v.)
Revision:

165
OK
สีสด 
สีสด
/sī_sot
[สี-สด]
 bright coloured ; bright colored (Am.) ; fresh coloured ; fresh colored (Am.)
Word class:Adjective (adj.)
Revision:
Context:
 • Colors

166
OK
สีซอ 
สีซอ
/sī -sø
[สี ซอ]
 play the fiddle ; fiddle ; twiddle ; play
Word class:X
Revision:

167
OK
เสีย 
เสีย
/sīe
[เสีย]
 [particle placed after a verb or at the end of a sentence]
Word class:part.
Revision:

168
OK
เสีย 
เสีย
/sīe
[เสีย]
 be dead; die
Word class:Verb (v.)
Revision:

169
OK
เสียด 
เสียด
_sīet
[เสียด]
 pack ; crowd ; cram ; throng
Word class:Verb (v.)
Revision:

170
OK
เสียด 
เสียด
_sīet
[เสียด]
 feel a sharp pain ; pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain
Word class:Verb (v.)
Revision:

171
OK
เสียบ 
เสียบ
_sīep
[เสียบ]
 skewer ; impale ; pierce ; stab ; prick ; penetrate ; pin
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Food

172
OK
สีไม้ 
สีไม้
/sī¯māi
[สี-ไม้]
 colored pencil ; coloured pencil ; pencil crayon ; colouring lead ; coloured lead
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Art
 • Education

173
OK
หลายสี 
หลายสี
/lāi /sī
[หฺลาย สี]
 multicoloured; multicolored (Am.)
Word class:Adjective (adj.)
Revision:
Context:
 • Collection

174
สิบสี่ 
สิบสี่
_sip _sī
 fourteen ; 14
Word class:Number (num.)

175
OK
สีรุ้ง 
สีรุ้ง
/sī¯rung
[สี-รุ้ง]
 rainbow
Word class:Adjective (adj.)
Classifier:สี
Revision:
Context:
 • Colors
Type of:

176
OK
ชื่อเสีย 
ชื่อเสีย
^cheū /sīe
[ชื่อ เสีย]
 bad reputation ; infamy
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

177
OK
มีหลายสี 
มีหลายสี
-mī /lāi/sī
[มี หฺลาย-สี]
 multicoloured
Word class:X
Revision:
Context:
 • Colors

178
OK
เสียเวลา 
เสียเวลา
/sīe-wē-lā
[เสีย-เว-ลา]
 lose time ; waste time ; be a waste of time
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Economy
 • Sociology

179
OK
เสียชีวิต 
เสียชีวิต
/sīe-chī¯wit
[เสีย-ชี-วิด]
 lose one's life; die; pass away
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Funeral
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology

180
OK
เสี่ยงทาย 
เสี่ยงทาย
_sīeng-thāi
[เสี่ยง-ทาย]
 tell one's fortune by lots ; consult the oracles
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • MYSTIC

181
OK
เสียงสั้น 
เสียงสั้น
/sīeng ^san
[เสียง สั้น]
 short-duration sound
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Grammar

182
OK
เสียชีวิต 
เสียชีวิต
/sīe-chī¯wit
[เสีย-ชี-วิด]
 dead
Word class:Adjective (adj.)
Revision:

183
OK
สิวเสี้ยน 
สิวเสี้ยน
/siu^sīen
[สิว-เสี้ยน]
 blackhead ; comedo
Word class:Noun (n.)
Classifier:เม็ด
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

184
OK
เสียงแหลม 
เสียงแหลม
/sīeng /laēm = /sīeng /laem
[เสียง แหฺลม = เสียง แหฺล็ม]
 high-pitched sound; treble ; sharp sound; piercing sound ; screech
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เสียง
Revision:

185
OK
เสียงแหลม 
เสียงแหลม
/sīeng /laēm = /sīeng /laem
[เสียง แหฺลม = เสียง แหฺล็ม]
 high-pitched; soprano; treble
Word class:Adjective (adj.)
Revision:

186
OK
ถ่ายเสียง 
ถ่ายเสียง
_thāi /sīeng
[ถ่าย เสียง]
 transcribe ; record
Word class:Verb (v.)
Revision:

187
OK
ความเสียใจ 
ความเสียใจ
-khwām /sīe-jai
[คฺวาม เสีย-ไจ]
 sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness; woe
Word class:Noun (n.)
Revision:
Type of:
Context:
 • Psychology
 • Sociology
 • Medicine
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

188
OK
นครราชสีมา 
นครราชสีมา
¯na-khøn ^rāt¯cha/sī-mā
[นะ-คอน ราด-ชะ-สี-มา]
 Nakhon Ratchasima
Word class:Proper noun (n. prop.)
Revision:
Context:
 • ASEAN
 • Geography
 • Tourism
 • Administrative area

189
OK
เสียใจด้วย 
เสียใจด้วย
/sīe-jai ^duay
[เสีย-ไจ ด้วย]
 sorry about that
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Chat

190
OK
ความสูญเสีย 
ความสูญเสีย
-khwām /sūn/sīe
[คฺวาม สูน-เสีย]
 loss ; waste
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Economy
 • Law

191
OK
สีน้ำตาลแดง 
สีน้ำตาลแดง
/sī¯nām-tān -daēng
[สี-น้ำ-ตาน แดง]
 red-brown
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:สี
Revision:
Context:
 • Colors

192
OK
สีน้ำตาลแดง 
สีน้ำตาลแดง
/sī ¯nām-tān -daēng
[สี-น้ำ-ตาน แดง]
 red-brown
Word class:Adjective (adj.)
Revision:
Context:
 • Colors
 • MODIF

193
OK
การถอดเสียง 
การถอดเสียง
-kān_thøt/sīeng
[กาน-ถอด-เสียง]
 transcription
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Linguistics

194
สีด 
สีด
sīt
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

195
มเหสี 
มเหสี
¯ma/hē/sī
[มะ-เห-สิ]
 queen ; consort ; king's wife
Word class:Noun (n.)
Classifier:พระองค์ ; องค์
Frequency:9960