Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
ถนน
ถะ-หฺนน
ถะ-หฺนน
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ถนน 
ถนน 
_tha/non
[ถะ-หฺนน]
 street ; road ; avenue ; boulevard ; way
 

2
ถนนใหญ่ 
ถนนใหญ่ 
_tha/non _yai
[ถะ-หฺนน ไหฺย่]
 boulevard ; main street ; main road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500

3
ถนนสาธารณะ 
ถนนสาธารณะ 
_tha/non/sā-thā ¯ra¯na
[ถะ-หฺนน สา-ทา-ระ-นะ]
 public road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500
Context:
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

4
ถนนสายหลัก 
ถนนสายหลัก 
_tha/non /sāi _lak
[ถะ-หฺนน สาย หฺลัก]
 main road ; main street

5
การขนส่งทางถนน 
การขนส่งทางถนน 
-kān /khon_song -thāng _tha/non
 road transport
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy
 • Transportation

6
 
 
¯na
[นะ]

7
ไฟถนน 
ไฟถนน 
-fai -tha/non
 street light ; streetlamp
Word class:X
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

8
OK
มุมถนน 
มุมถนน 
-mum _tha/non
[มุม ถะ-หฺนน]
 street corner ; streetcorner ; corner
Word class:Noun (n.)
Classifier:มุม
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Transportation
Type of:
Made of:

9
OK
ถนน 4 ช่องจราจร 
ถนน 4 ช่องจราจร 
_tha/non _sī ^chǿng _ja-rā-jøn
[ถะ-หฺนน สี่ ช็่อง จะ-รา-จอน]
 four-lane road
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:สาย (สาย])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Transportation
 • TRAFFIC
Type of:

10
ถนนอุทยาน ; ถนนอักษะ 
ถนนอุทยาน ; ถนนอักษะ 
_Tha/non _Ut¯tha-yān ; _Tha/non _Ak_sa
[ถะ-หฺนน อุด-ทะ-ยาน]
 Utthayan Road ; Thanon Utthayan ; Aksa Road
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (BKK)

11
ถนน 4 เลน = ถนนสี่เลน 
ถนน 4 เลน = ถนนสี่เลน 
_tha/non _sī -lēn
[ถะ-หฺนน สี่ เลน]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

12
ถนนรัชดาภิเษก ; ถนนรัชดา 
ถนนรัชดาภิเษก ; ถนนรัชดา 
_Tha/non ¯Rāt¯cha-dā¯phi_sēk ; _Tha/non ¯Rāt¯cha-dā
[ถะ-หฺนน รัด-ชะ-ดา-พิ-เสก ; ถะ-หฺนน รัด-ชะ-ดา]
 Ratchadaphisek Road ; Ratchada Road
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

13
ถนนขนาน... ; ถนนขนานกับ... 
ถนนขนาน... ; ถนนขนานกับ... 
_tha/non _kha/nān … ; _tha/non _kha/nān _kap …
[ถะ-หฺนน ขะ-หฺนาน …]
 road parralel to ...
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

14
ถนนเดินเล่น ; ถนนสำหรับเดินเล่น 
ถนนเดินเล่น ; ถนนสำหรับเดินเล่น 
_tha/non -doēn ^len ; _tha/non /sam_rap -doēn ^len
[ถะ-หฺนน ...]
 promenade

15
หัวถนน 
หัวถนน 
/hūa_ tha/non
 beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

16
จองถนน 
จองถนน 
-jøng_tha/non
[จอง-ถะ-หฺนน]
 build a road
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

17
นอกถนน 
นอกถนน 
^nøk_tha/non
[นอก-ถะ-หฺนน]
 road
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

18
ปากถนน 
ปากถนน 
_pāk _tha/non
 at the beginning of the street

19
ปากถนน 
ปากถนน 
_pāk _tha/non
 upper end of the street
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

20
ริมถนน 
ริมถนน 
-rim _tha/non
[ริม …]
 roadside ; wayside

21
ริมถนน 
ริมถนน 
-rim _tha/non
[ริม …]
 by the side of the road

22
ถนนปิด 
ถนนปิด 
_tha/non _pit
[ถะ-หฺนน ปิด]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

23
ตัดถนน 
ตัดถนน 
_tat _tha/non
 cut a path ; make a road ; break a trail
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

24
ถนนเอก 
ถนนเอก 
_tha/non _ēk
[ถะ-หฺนน เอก]
 main way
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

25
ถนนตรง 
ถนนตรง 
_tha/non -trong
[ถะ-หฺนน ตฺรง]
 straight road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

26
ตัวถนน 
ตัวถนน 
-tūa _tha/non
 road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

27
ตามถนน 
ตามถนน 
-tām _tha/non
 along the way
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

28
ทับถนน 
ทับถนน 
¯thap _tha/non
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

29
ช่องถนน 
ช่องถนน 
^chǿng _tha/non
 lane
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

30
เจ้าถนน 
เจ้าถนน 
^jao _tha/non
 road hog
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

31
กลางถนน 
กลางถนน 
-klāng _tha/non
 in the middle of the street
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

32
กวาดถนน 
กวาดถนน 
_kwāt _tha/non
 clear the path ; pave the way
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

33
กวาดถนน 
กวาดถนน 
_kwāt _tha/non
 sweep the road
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

34
กั้นถนน 
กั้นถนน 
^kan _tha/non
 set up a road block
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

35
ขวางถนน 
ขวางถนน 
/khwāng _tha/non
 block a road
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

36
ข้างถนน 
ข้างถนน 
^khāng _tha/non
 roadside ; street
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

37
ขยายถนน 
ขยายถนน 
_kha/yāi _tha/nonheun
[ขะ-หฺยาย ...]
 widen a road
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

38
เกาะถนน 
เกาะถนน 
_kǿ _tha/non
 hold the road
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

39
ข้างถนน 
ข้างถนน 
^khāng _tha/non
 at the roadside

40
ข้ามถนน 
ข้ามถนน 
^khām _tha/non
[ข้าม ถะ-หฺนน]
 cross the street
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

41
ไหล่ถนน 
ไหล่ถนน 
_lai_tha/non
 road shoulder

42
เปิดถนน 
เปิดถนน 
_poēt _tha/non
[เปิด ...]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

43
ป้ายถนน 
ป้ายถนน 
^pāi _tha/non
[ป้าย ...]
 street name plate
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

44
รถบดถนน 
รถบดถนน 
¯rot _bot _tha/non
 road roller ; steamroller
Word class:X
Frequency:9500
Context:
 • Vehicle

45
ซ่อมถนน 
ซ่อมถนน 
^sǿm _tha/non
 mend a road
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

46
ถนนหลวง 
ถนนหลวง 
_tha/non /lūang
[ถะ-หฺนน หฺลวง]
 public road ; avenue ; public thoroughfare ; public way
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • Transportation

47
ถนนโค้ง 
ถนนโค้ง 
_tha/non ¯khōng
[ถะ-หฺนน โค้ง]
 curved road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

48
ถนนกรวด 
ถนนกรวด 
_tha/non _krūat
[ถะ-หฺนน กฺรวด]
 gravel road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

49
ถนนหลัก 
ถนนหลัก 
_tha/non _lak
[ถะ-หฺนน หฺลัก]
 main road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

50
ท้องถนน 
ท้องถนน 
¯thøng_tha/non
 road
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

51
ถนนสีลม 
ถนนสีลม 
_tha/non
[ถะ-หฺนน ...]
 Silom Rd. ; Thanon Silom
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (BKK)

52
ถนนลื่น 
ถนนลื่น 
_tha/non ^leūn
[ถะ-หฺนน ลื่น]
 slippery road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

53
บูรณะถนน 
บูรณะถนน 
_tha/non
 repair the roads
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

54
โคมไฟถนน 
โคมไฟถนน 
-khōm -fai _tha/non
[โคม ไฟ ...]
 street lamp ; street light
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

55
ไปตามถนน 
ไปตามถนน 
-pai -tām _tha/non
[ไป ...]
 go down the street ; walk along the street
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

56
สร้างถนน 
สร้างถนน 
^sāng _tha/non
[ส้าง …]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

57
ถนนหนทาง 
ถนนหนทาง 
_tha/non /hon-thāng
[ถะ-หฺนน ...]
 street ; road ; way
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

58
ถนนวิทยุ = ถ.นวิทยุ 
ถนนวิทยุ = ถ.นวิทยุ 
_Tha/non ¯Wit¯tha¯yu
[ถะ-หฺนน วิด-ทะ-ยุ]
 Thanon Witthayu ; Wireless Rd. ; Witthayu Rd.
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (BKK)

59
หัวมุมถนน 
หัวมุมถนน 
/hūa-mum _tha/non
 corner of the street ; corner
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

60
คนกวาดถนน 
คนกวาดถนน 
-khon _kwāt _tha/non
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

61
คนเดินถนน 
คนเดินถนน 
-khon -doēn _tha/non
[คน เดิน ถะ-หฺนน]
 pedestrian
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

62
คนกวาดถนน 
คนกวาดถนน 
-khon _kwāt _tha/non
 road sweeper
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

63
แผนที่ถนน 
แผนที่ถนน 
/phaēn^thī _tha/non
[แผน-ที่ ...]
 road map ; street map

64
ถนนขรุขระ 
ถนนขรุขระ 
_tha/non _khru_khra
[ถะ-หฺนน ขฺรุ-ขฺระ]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

65
ถนนลาดยาง 
ถนนลาดยาง 
_tha/non^lāt-yāng
[ถะ-หฺนน-ลาด-ยาง]
 asphalt road ; macadam road
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

66
ถนนคนเดิน 
ถนนคนเดิน 
_tha/non -khon -doēn
[ถะ-หฺนน ...]
 pedestrian street ; walking street
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

67
ถนนลูกรัง 
ถนนลูกรัง 
_tha/non
[ถะ-หฺนน ลูก-รัง]
 non-asphalt road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

68
ถนนโรยหิน 
ถนนโรยหิน 
_tha/non -rōi /hin
[ถะ-หฺนน ...]
 gravel road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

69
ถนนวงแหวน 
ถนนวงแหวน 
_tha/non -wong/waēn
[ถะ-หฺนน วง-แหฺวน]
 ringroad ; beltway

70
ถนนราดยาง 
ถนนราดยาง 
_tha/non ^rāt -yāng
[ถะ-หฺนน ...]
 asphalt road ; macadam road ; paved road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

71
ถนนสายเอก 
ถนนสายเอก 
_tha/non /sāi _ēk
[ถะ-หฺนน สาย เอก]
 main road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

72
ถนนสารสิน 
ถนนสารสิน 
Thanon Sārasin
[ถะ-หฺนน ...]
 Sarasin Road
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

73
ถนนต้นยาง 
ถนนต้นยาง 
_Tha/non ^Ton -yāng
[ถะ-หฺนน ...]
 Chiangmai-Lamphun Road
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

74
หัวโค้งถนน 
หัวโค้งถนน 
/hūa ¯khōng _tha/non
 bend in the road

75
เกลื่อนถนน 
เกลื่อนถนน 
_kleūoen _tha/non
 all over the streets

76
หมากลางถนน 
หมากลางถนน 
/mā -klāng _tha/non
 stray dog ; homeless wretch ; pariah dog

77
หมาข้างถนน 
หมาข้างถนน 
/mā ^khāng _tha/non
 stray dog

78
โรคกลัวถนน 
โรคกลัวถนน 
^rōk -klūa _tha/non
[โรก กฺลัว ...]
 agyrophobia ; dromophobia ; fear that crossing roads will cause bodily harm to oneself
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

79
ถนนคอนกรีต 
ถนนคอนกรีต 
_tha/non -khøn_krīt
[ถะ-หฺนน คอน-กฺรีด]
 concrete road

80
ถนนสาทรใต้ 
ถนนสาทรใต้ 
_Tha/non /Sa-thøn ^Tāi
[ถะ-หฺนน สา-ทอน ไต้]
 South Sathorn Rd.
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (BKK)

81
ถนนผ่านป่า 
ถนนผ่านป่า 
_tha/non _phān _pā
[ถะ-หฺนน ...]
 forest road

82
ตามท้องถนน 
ตามท้องถนน 
-tām ¯thøng _tha/non
 in the middle of the road ; along the road

83
ถนนข้าวสาร 
ถนนข้าวสาร 
_tha/non ^Khāo /Sān
[ถะ-หฺนน ข้าว สาน]
 Khao San Road ; Thanon Khao San
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (BKK)

84
ถนนมิตรภาพ 
ถนนมิตรภาพ 
_Tha/non ¯Mit_tra^phāp
[ถะ-หฺนน ...]
 Mittraphap Road ; Thanon Mittraphap ; Mittraphap highway ; Route 2
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

85
ถนนสิรินธร 
ถนนสิรินธร 
Thanon Sirinthøn
[ถะ-หฺนน ...]
 Thanon Sirindhorn
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

86
ถนนเยาวราช 
ถนนเยาวราช 
_Tha/non -Yao¯wa^rāt
[ถะ-หฺนน เยา-วะ-ราด]
 Yaowarat Road
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

87
ตายข้างถนน 
ตายข้างถนน 
-tāi ^khāng _tha/non
 die in the street ; die in the gutter

88
ถนนพาหุรัด 
ถนนพาหุรัด 
_Tha/non -Phā_hu¯rat
[ถะ-หฺนน พา-หุ-รัด]
 Phahurat Road ; Thanon Phahurat
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

89
ถนนเส้นรอง 
ถนนเส้นรอง 
_tha/non ^sen -røng
[ถะ-หฺนน เส้น รอง]

90
ถนนพระราม 4 = ถ.พระราม 4 
ถนนพระราม 4 = ถ.พระราม 4 
_Tha/non ^Phra -Rām
[ถะ-หฺนน พฺระ ราม …]
 Thanon Rama IV
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

91
ถนนราชปรารภ = ถ.ราชปรารภ 
ถนนราชปรารภ = ถ.ราชปรารภ 
Thanon Rātchaprārop
[ถะ-หฺนน ...]
 Ratchaprarop Rd. ; Ratchaprarop ; Rajprarop
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

92
เด็กข้างถนน 
เด็กข้างถนน 
_dek ^khāng _tha/non
[เด็ก ...]
 homeless child ; waif ; neglected child ; guttersnipe
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Education
 • Sociology

93
ฝนตกถนนลื่น 
ฝนตกถนนลื่น 
/fon _tok _tha/non ^leūn
[ฝน ตก ...]

94
ก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนน 
_kø^sāng _tha/non
[ก่อ-ส้าง ถะ-หฺนน]
 build a road

95
เกาะกลางถนน 
เกาะกลางถนน 
_kǿ -klāng _tha/non
 traffic island

96
ป้ายชื่อถนน 
ป้ายชื่อถนน 
^pāi ^cheū _tha/non
[ป้าย ...]
 street sign
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

97
ถนนพระราม 6 
ถนนพระราม 6 
_Tha/non ^Phra -Rām
[ถะ-หฺนน พฺระ ราม …]
 Thanon Rama VI
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

98
ถนนพระราม 9 
ถนนพระราม 9 
_Tha/non ^Phra -Rām
[ถะ-หฺนน พฺระ ราม …]
 Thanon Rama IX
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

99
ถนนลูกระนาด 
ถนนลูกระนาด 
_tha/non ^lūk -ra^nāt
[ถะ-หฺนน ลูก ระ-นาด]
 washboard road ; corduroy road

100
ถนนเพชรบุรี 
ถนนเพชรบุรี 
_Tha/non ^Phet¯cha_bu-rī = _Tha/non ¯Phet_bu-rī
[ถะ-หฺนน ...]
 Petchaburi Rd.
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

101
ถนนสุขุมวิท 
ถนนสุขุมวิท 
_tha/non
[ถะ-หฺนน ...]
 Sukhumvit Road
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (BKK)

102
ถนนพหลโยธิน 
ถนนพหลโยธิน 
Thanon Phahonyōthin
[ถะ-หฺนน ...]
 Phahonyothin Road ; Phaholyothin Road ; Thanon Phahonyothin ; Route 1
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

103
ถนนเพชรเกษม 
ถนนเพชรเกษม 
Thanon Phētkasēm
[ถะ-หฺนน ...]
 Phetkasem Road ; Petchkasem Road ; Thanon Phetchkasem ; Route 4
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

104
ถนนคดเคี้ยว 
ถนนคดเคี้ยว 
_tha/non ¯khot¯khīo
[ถะ-หฺนน คด-เคี้ยว]
 winding road

105
วิ่งข้ามถนน 
วิ่งข้ามถนน 
^wing ^khām _tha/non

106
อาหารข้างถนน 
อาหารข้างถนน 
-ā/hān ^khāng _tha/non
[อา-หาน ...]
 street food
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

107
เครือข่ายถนน 
เครือข่ายถนน 
-khreūa_khāi _tha/non
[เคฺรือ-ข่าย ...]
 road network
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

108
สุนัขข้างถนน 
สุนัขข้างถนน 
_su¯nak ^khāng _tha/non
[สุ-นัก ...]
 stray dog

109
ถนนส่วนบุคคล 
ถนนส่วนบุคคล 
_tha/non_sūan_buk-khon
[ถะ-หฺนน-ส่วน-บุก-คน]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

110
ถนนเจริญกรุง 
ถนนเจริญกรุง 
Thanon Jaroēn Krung
[ถะ-หฺนน ...]
 Charoen Krung Road ; Thanon Charoen Krung
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

111
ถนนพัฒน์พงศ์ 
ถนนพัฒน์พงศ์ 
Thanon Phatphong
[ถะ-หฺนน ...]
 Patpong ; Phatphong
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

112
ถนนสาทรเหนือ 
ถนนสาทรเหนือ 
_Tha/non /Sa-thøn /neūa
[ถะ-หฺนน สา-ทอน เหฺนือ]
 North Sathorn Rd. ; Sathorn Nua Rd.
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (BKK)

113
ถนนราชดำเนิน 
ถนนราชดำเนิน 
_Tha/non ¯Rat¯cha-dam-noēn
[ถะ-หฺนน ...]
 Ratchadamnoen Avenue ; Ratchadamnoen Road
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

114
ถนนสายเอเชีย 
ถนนสายเอเชีย 
Thanon Sai Ēchīa
[ถะ-หฺนน ...]
 Asia Road ; Asia Highway ; Road Of Asia
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

115
ถนนอ้อมเมือง 
ถนนอ้อมเมือง 
_tha/non ^øm -meūang
[ถะ-หฺนน ...]

116
ถนนเลียบคลอง 
ถนนเลียบคลอง 
_tha/non ^līep -khløng
[ถะ-หฺนน เลียบ คฺลอง]

117
ถนนแจ้งวัฒนะ 
ถนนแจ้งวัฒนะ 
Thanon Jaēng Watthana
[ถะ-หฺนน ...]
 Thanon Chaeng Watthana ; Chaeng Watthana Road
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

118
ฝั่งขวาของถนน 
ฝั่งขวาของถนน 
_fang /khwā /khøng _tha/non
 on the right-hand side of the road

119
กระโถนนางสีดา 
กระโถนนางสีดา 
_kra/thōn -Nāng /Sī-dā
[กฺระ-โถน นาง …]
 Sapria poilanei
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

120
ป้ายคนข้ามถนน 
ป้ายคนข้ามถนน 
^pāi -khon ^khām _tha/non
[ป้าย ...]
 crossing sign
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

121
ถนนราชประสงค์ 
ถนนราชประสงค์ 
_Tha/non ^Rāt¯cha_pra/song
[ถะ-หฺนน ...]
 Ratchaprasong road
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

122
ถนนยุทธศาสตร์  
ถนนยุทธศาสตร์  
_tha/non
[ถะ-หฺนน ยุด-ทะ-สาด]
 strategic road

123
การก่อสร้างถนน 
การก่อสร้างถนน 
-kān _kø^sāng _tha/non
[กาน ก่อ-ส้าง ...]

124
ป้ายถนนวันเวย์ 
ป้ายถนนวันเวย์ 
^pāi _tha/non
[ป้าย ...]
 one-way-street sign
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

125
ถนนศรีนครินทร์ 
ถนนศรีนครินทร์ 
Thanon Sīnakharin
[ถะ-หฺนน ...]
 Thanon Srinagarindra ; Srinagarindra Road

126
ถนนเลี่ยงเมือง 
ถนนเลี่ยงเมือง 
_tha/non ^līeng -meūang
[ถะ-หฺนน เลี่ยง เมือง]
 ring road ; beltway

127
ถนนราชดำเนินใน 
ถนนราชดำเนินใน 
_Tha/non ¯Rat¯cha-dam-noēn - Nai
 Thanon Ratchadamnoen Nai

128
วิ่งตัดข้ามถนน 
วิ่งตัดข้ามถนน 
^wing _tat ^khām _tha/non
[วิ่ง ...]
 run across the street

129
ถนนกาญจนาภิเษก  
ถนนกาญจนาภิเษก  
Thanon Kānchanāphisēk
[ถะ-หฺนน ...]
 Thanon Kanchanaphisek
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

130
ถนนชำรุดเสียหาย 
ถนนชำรุดเสียหาย 
_tha/non -cham¯rut /sīe/hāi
[ถะ-หฺนน ชำ-รุด เสีย-หาย]

131
ถนนราชดำเนินนอก 
ถนนราชดำเนินนอก 
_Tha/non ¯Rat¯cha-dam-noēn ^Nøk
 Thanon Ratchadamnoen Nok

132
ร้านอาหารข้างถนน 
ร้านอาหารข้างถนน 
¯rān -ā/hān ^khāng _tha/non
[ร้าน อา-หาน ...]
 food stall

133
ถนนราชดำเนินกลาง 
ถนนราชดำเนินกลาง 
_Tha/non ¯Rat¯cha-dam-noēn -Klāng
 Thanon Ratchadamnoen Klang

134
ถนนวิภาวดีรังสิต 
ถนนวิภาวดีรังสิต 
Thanon Wiphāwadī Rangsit
[ถะ-หฺนน ...]
 Vibhavadi Rangsit Road
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • TG
 • (BKK)

135
อุบัติเหตุทางถนน 
อุบัติเหตุทางถนน 
_u_bat_ti_hēt -thāng _tha/non = _u_bat_hēt -thāng _tha/non

136
ถนนขนานมอเตอร์เวย์ 
ถนนขนานมอเตอร์เวย์ 
_tha/non _kha/nān
[ถะ-หฺนน ขะ-หฺนาน …]

137
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
_tha/non -pen /lum -pen _bø
[ถะ-หฺนน ...]
 rough road

138
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
_Tha/non ^Phet¯cha_bu-rī = _Tha/non ¯Phet_bu-rī
[ถะ-หฺนน ...]
 New Petchaburi Road
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (BKK)

139
ขยายถนนให้กว้างขึ้น 
ขยายถนนให้กว้างขึ้น 
_kha/yāi _tha/non ^hai ^kwāng ^kheun
[ขะ-หฺยาย ...]
 widen a road