เหล้าถัง

เหล้าถัง 
เหล้าถัง
^lao /thang
[เล่า ถัง]
 Thai bucket
Classifier:ถัง
Revision: